Sign In

Chi cục THADS huyện Quỳnh Nhai tham gia cuộc thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính năm 2018

01/12/2017

Chi cục THADS huyện Quỳnh Nhai tham gia cuộc thi tìm hiểu về  công tác cải cách hành chính năm 2018
Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND  ngày 14/01/2016 của UBND huyện Quỳnh Nhai về cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 3120/KH-UBND ngày 29/12/2016 của UBND huyện Quỳnh Nhai thực hiện cải cách hành chính năm 2017; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 13/02/2017 của UBND huyện Quỳnh Nhai về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017; Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 11/9/2017 của UBND huyện Quỳnh Nhai về việc tổ chức Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính Nhà nước huyện Quỳnh Nhai năm 2017
          Ngày 09,10 tháng 11 năm 2017 Đội thi liên ngành của Chi cục Thi hành án dân sự , Công an, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân dân huyện Quỳnh Nhai đã tham gia “Hội thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính năm 2017” do UBND huyện Quỳnh Nhai tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ được phân công nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân huyện, thông qua Hội thi nhằm tạo điều kiện trao đổi, giao lưu, học tập kinh nghiệm, giúp nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, ban, ngành của huyện và UBND các xã trong việc thực hiện  công tác cải cách hành chính, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị, trong sạch, vững mạnh. Đồng thời qua Hội thi này mỗi thành viên trong khối nội chính tham gia Hội thi sẽ là những cộng tác viên, tuyên truyền viên tích cực trong việc tuyên truyền, áp dụng những kinh nghiệm đã tiếp thu được trong Hội thi vào thực tiễn công việc chuyên môn, nghiệp vụ của mình nhằm thực hiện tốt nội dung về cải cách thủ tục hành chính trong cơ quan, đơn vị.
              Kết thúc Hội thi Ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho Khối cơ quan chuyên môn, trao 2 giải nhì, 3 giải ba, 11 giải khuyến khích và trao giải nhất từng phần cho các đội tham gia Hội thi./.
 
                 
                                                                                                                              Tòng Văn Hành
                                                                                                               Chi cục THADS huyện Quỳnh Nhai
 

Các tin đã đưa ngày: