Sign In

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm công tác Tư pháp, công tác Thi hành án dân sự; hoạt động của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật; Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Vân Hồ

16/07/2018

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm  công tác Tư pháp, công tác Thi hành án dân sự; hoạt động của  Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật; Ban Chỉ đạo  Thi hành án dân sự huyện Vân Hồ
                 Sáng ngày 10/7/2018, Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm công tác Tư pháp, công tác Thi hành án dân sự; hoạt động của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện; triển khai nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Huy Anh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Vân Hồ chủ trì Hội nghị.
           Về kết quả thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2018, các mặt công tác THADS có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do Tổng cục THADS giao, giảm số án chuyển kỳ sau. Cụ thể, đã thi hành xong về việc 122 việc, đạt tỷ lệ 96,06%, cao hơn 10,90% so với cùng kỳ năm 2017 (so với chỉ tiêu được giao năm 2018 vượt 22,06%); đã thi hành xong về tiền đạt tỷ lệ 40,76%, tỷ lệ cao hơn 3% so với cùng kỳ năm 2017 (so với chỉ tiêu năm 2018 vượt 8,2%).
          Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp với các cơ quan thi hành án dân sự thực hiện tốt công tác thi hành án. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự đối với các vụ việc khó khăn, phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương và trong việc phối hợp giữa các cơ quan ban ngành trong lĩnh vực thi hành án dân sự.
             Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Anh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác thi hành án dân sự của huyện trong 6 tháng đầu năm 2018. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu Chi cục THADS huyện Vân  Hồ tập trung tháo gỡ khó khăn, làm tốt việc phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong công tác thi hành án dân sự. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự;  kiên quyết thực hiện triệt để các vụ việc có điều kiện thi hành. Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện làm tốt việc tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền cùng cấp thực hiện toàn diện các mặt công tác thi hành án dân sự. 
 
                                Chi cục THADS huyện Vân Hồ
 
 

Các tin đã đưa ngày: