Sign In

Chi cục THADS huyện Vân Hồ tham gia Hội thi “Cán bộ, đảng viên huyện Vân Hồ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018

17/09/2018

Chi cục THADS huyện Vân Hồ tham gia Hội thi  “Cán bộ, đảng viên huyện Vân Hồ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018
            Chào mừng Kỷ niệm 05 năm ngày thành lập huyện Vân Hồ đồng thời để phong trào thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lan tỏa rộng khắp và ngày càng đi vào cuộc sống. Trong hai ngày 13 và 14 tháng 9 năm 2018, Huyện ủy Vân Hồ tổ chức Hội thi “Cán bộ, đảng viên huyện Vân Hồ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.
            Cùng tham gia với 48 Chi, Đảng bộ cơ sở trên toàn huyện, với trên 120 cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đội thi đến từ Chi bộ Tòa án nhân dân– Thi hành án dân sự đã trải qua ba phần thi: Thi kiến thức, Thi thuyết trình và Thi năng khiếu. Với tinh thần nhiệt tình học hỏi, cùng những hiểu biết và vận dụng bài học về tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cán bộ, Đảng viên, công chức, người lao động Chi bộ Tòa án nhân dân – Thi hành án dân sự đã thể hiện những nhận thức sâu sắc của mình về hệ thống quan điểm, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua phần thi trả lời câu hỏi và phần thi thuyết trình về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thi hành công vụ.
               Kết thúc hội thi, đội thi đến từ Chi bộ Tòa án nhân dân – Thi hành án dân sự đạt được giải Khuyến khích. Qua hội thi, cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động Chi cục THADS huyện Vân Hồ thêm thấm nhuần, coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là nhiệm vụ cấp bách để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trực tiếp góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; đồng thời, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu./.
              Chi cục THADS huyện Vân Hồ
 
 

Các tin đã đưa ngày: