Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2018

20/12/2017

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị  triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2018
            Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự tại Quyết định số 1617/QĐ-BTP ngày 06/10/2017 của Bộ Tư pháp về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự  năm 2018. Chiều ngày 19/12/2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2018. Tới dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Ban Nội chính tỉnh ủy, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tư pháp. Về phía Cục Thi hành án dân sự tỉnh có các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố; các đ/c Chấp hành viên, Thẩm tra viên và toàn thể CBCC của Cục THADS.
            Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cũng là năm thứ hai các cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thực hiện các chỉ tiêu về THADS theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự; sự quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; sự đồng tỉnh, ủng hộ của nhân dân đối với công tác thi hành án dân sự. Và đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của tập thể cán bộ, công chức, các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La đã triển khai công tác đồng bộ, toàn diện đã đạt và vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội. Cụ thể về việc đạt 88,50% (so với chỉ tiêu được Bộ Tư pháp giao năm 2017 vượt 18,5%, vượt 15,5% so với chỉ tiêu do Tổng cục THADS giao), về tiền đạt 39,71% (so với chỉ tiêu được Bộ Tư pháp giao năm 2016 vượt 9,71%, vượt 7,71% so với chỉ tiêu do Tổng cục THADS giao). Công tác phân loại việc, tiền có điều kiện, chưa có điều kiện giải quyết đảm bảo chính xác 100% theo yêu cầu, chỉ đạo của Tổng cục. Toàn tỉnh không có tình trạng án có điều kiện chuyển sang án chưa có điều kiện giải quyết để nâng cao thành tích của đơn vị. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, khen thưởng và kỷ luật cán bộ, công chức theo thẩm quyền được phân cấp đạt kết quả tốt; công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự được thực hiện có hệ thống, theo đúng quy định của pháp luật; công tác phối hợp trong thi hành án tiếp tục được tăng cường và đi vào nề nếp....Những kết quả đạt được trên đây góp phần tích cực vào việc nâng cao thành tích chung của toàn hệ thống.
              Năm 2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ các giải pháp tích cực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án; duy trì và phát huy hiệu quả các quy chế phối hợp giữa các ngành chức năng trong công tác thi hành án dân sự. Đổi mới và nâng cao chất lượng, nội dung kiểm tra , tự kiểm tra và chủ động phân loại án, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.
             Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hải – Cục trưởng đã biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác thi hành án dân sự năm 2017, các cơ quan THADS đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu do Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự giao, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế và ổn định an ninh quốc phòng của tỉnh. Xác định nhiệm vụ được giao trong năm 2018 là hết sức nặng nề, vì vậy để đảm bảo kế hoạch công tác năm 2018 được thông suốt và có hiệu quả, các cơ quan THADS trong tỉnh cần đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý, chỉ đạo, điều hành nhằm triển khai thực hiện kế hoạch theo hướng sâu sát, cụ thể, quyết liệt, với phương châm tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, bám sát nội dung kế hoạch và sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cải cách Tư pháp, từng bước cải tiến lề lối làm việc, thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật. Đồng thời các cơ quan thi hành án dân sự trong toàn tỉnh phải nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu mà Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao.
              Cũng tại Hội nghị đồng chí Cục trưởng đã chuyển trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” của Bộ Tư pháp cho 03 cá nhân; Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS cho 01tập thể và 02 cá nhân.
Khen thưởng thành tích công tác năm 2017 cho các cá nhân và tập thể thuộc cơ quan THADS tỉnh Sơn La: Công nhận danh hiệu lao động tiên tiến cho 118 cá nhân, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 09 cá nhân và danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cho 10 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự  năm 2017; Tặng giấy khen của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La cho 19 cá nhân và 06 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Thi hành án dân sự năm 2017; Tặng giấy khen của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La về Phong trào thi đua về tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thi hành án; Phong trào thi đua nâng cao hiệu quả thi hành án  phần dân sự trong hình sự, phối hợp với các cơ sở giam giữ trong THADS; Phong trào thi đua nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cho 03 tập thể và 13 cá nhân.
             Tại Hội nghị cũng đã triển khai kế hoạch thực hiện công tác thi hành án dân sự, phát động và tổ chức ký giao ước thực hiện phong trào thi đua năm 2018. Theo đó, các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La đoàn kết, quyết tâm, thống nhất cao, sự tích cực và nhiệt tình, tâm huyết của cán bộ, công chức thi hành án, đã tạo nên một sức mạnh tổng hợp để các cơ quan THADS tỉnh Sơn La hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao.
  Lê Thị Hải Thương
Cục THADS tỉnh Sơn La
 
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: