Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức gặp mặt các cơ quan Thông tin, Báo chí đầu năm 2018

10/01/2018

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức  gặp mặt các cơ quan Thông tin, Báo chí đầu năm 2018
                Thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Nhằm kịp thời thông tin tình hình và kết quả hoạt động của các cơ quan Thi hành án dân trong tỉnh, ngày 10/01/2018 Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiến hành tổ chức  gặp mặt các cơ quan truyên thông, báo chí, thông tin về công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Thông tin kết quả giải quyết một số đơn thư khiếu nại, tố cáo trong năm 2017 được dư luận quan tâm. Tham dự buổi gặp mặt có đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; Ban Nội chính tỉnh ủy; Sở Thông tin truyền thông; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Các phóng viên Đại diện Báo Sơn La; Đài phát thanh, truyền hình tỉnh; Tạp chí Suối Reo; Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam; Cơ quan Thường trú Đài tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc; Văn phòng thường trú Báo Nông thôn ngày nay khu vực Tây Bắc; Cơ quan Thường trú Báo Nhân dân tại Sơn La; Báo Tài Nguyên- Môi trường tại Sơn La; Lãnh đạo Cục, Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục THADS tỉnh Sơn La.
           Thay mặt lãnh đạo Cục, ông Nguyễn Ngọc Hải - Cục trưởng, người phát ngôn của cơ quan thi hành án dân sự đã thông tin tình hình, kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính  năm 2017,  phương hướng nhiệm vụ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La (tính từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/9/2017)
         * Về việc: Tổng số việc thụ lý 7.283 việc. Trong đó, năm trước chuyển sang 1.498 việc, thụ lý mới 5.785 việc. Số việc ủy thác thi hành án 28 việc, số còn phải thi hành là 7.255 việc.
         + Số việc có điều kiện thi hành 6.479 việc, bằng 89,30% tổng số việc phải thi hành.
         + Số việc chưa có điều kiện thi hành 776 việc, bằng 10,70 % tổng số việc phải thi hành.
Số việc đã giải quyết xong (thi hành xong + đình chỉ thi hành án) là 5.734 việc/6.479 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 88,50% (so với chỉ tiêu được Tổng Cục THADS giao năm 2017 15,5%). Số việc chuyển kỳ sau tiếp tục giải quyết là 1.521 việc.
        * Về tiền: Tổng số tiền thụ lý 238.829.657.000đ. Trong đó, năm trước chuyển sang 139.028.195.000đ, thụ lý mới 99.801.462.000đ. Số tiền ủy thác thi hành án 6.703.809.000đ, tổng số còn phải thi hành là 232.125.848.000đ.
       + Số tiền có điều kiện thi hành 177.885.944.000đ, bằng 76,63% tổng số tiền phải thi hành.
       + Số tiền chưa có điều kiện thi hành 54.239.904.000đ, bằng 23,37% tổng số tiền phải thi hành.
      Số tiền đã giải quyết xong (thi hành xong + đình chỉ thi hành án + giảm thi hành án) là 70.632.598.000đ/ 177.885.944.000đ có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 39,71%(so với chỉ tiêu được Tổng cục THADS giao năm 2017 vượt 7,71%). Số tiền chuyển kỳ sau tiếp tục thi hành 161.493.250.000đ.
      * Về công tác tiêu hủy vật chứng và sung công quỹ nhà nước: Trong năm 2017, các cơ quan THADS tỉnh Sơn La đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan cùng cấp tiến hành tổ chức tiêu hủy 1.151 vụ: 96.960,10441g hêrôin, 19.157,3958g hồng phiến, 41.895,0546g thuốc phiện; 1.858 tài sản khác và sung công 378 vụ:  81 xe máy, 461 chiếc điện thoại di động; 27,719m3 gỗ; 59 tài sản khác.
      * Về thi hành án đối với các khoản thu cho Ngân sách nhà nước: số việc phải giải quyết loại này là 4.547 việc, tương ứng với số tiền là 88.453.601.000đ (chiếm 62,68% về việc và 38,11% về tiền so với tổng số việc và tiền phải giải quyết). So với cùng kỳ năm 2016 số việc giảm 360 việc (7,34%), số tiền tăng 37.016.448.000đ (71,96%). Kết quả: trong số việc loại này, đã giải quyết được 3.573 việc thu được số tiền là 34.744.562.000đ, đạt tỷ lệ 78,58% về việc và 39,28% về tiền. So với cùng kỳ năm 2016, số việc giải quyết xong giảm 284 việc (7,36%), số tiền tăng 21.913.105.000đ (170,78%).
       * Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo:
      + Số đơn khiếu nại: Năm 2017, toàn tỉnh tiếp nhận 23 đơn/17 việc khiếu nại, tăng 02 đơn/ 03 việc so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, số đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết là 11 đơn, 06 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan khác. Kết quả, đã giải quyết 10/11 đơn khiếu nại, đạt tỷ lệ 90,91%. Số đơn, thư còn đang tiếp tục giải quyết là 01 đơn khiếu nại.
      + Số đơn tố cáo: Năm 2017, toàn tỉnh có 04 đơn/04 việc tố cáo, giảm 10 đơn/06 việc so với cùng kỳ năm 2016.Trong đó, số đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết là 03 đơn, 01 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan khác. Kết quả, đã giải quyết xong: 03 đơn/03 đơn tố cáo, đạt tỷ lệ 100%.
     * Kết quả công tác thi hành án hành chính tại các cơ quan THADS hai cấp trong tỉnh tính từ ngày 01/10/2016 đến hết ngày 30/9/2017, các cơ quan THADS tỉnh Sơn La đã tiếp nhận 09 Bản án, Quyết định do TAND các cấp chuyển đến, quan nghiên cứu nội dung Bản án, Quyết định không phát sinh vụ việc phải theo dõi thi hành án hành chính.
       - Tại buổi gặp mặt đồng chí Nguyễn Ngọc Hải cũng đã thông tin kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với ông Hà Văn Sơn, địa chỉ: Bản Văng Lùng, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La và bà Hoàng Thị Chinh, địa chỉ: Bản Sốp Sạng, xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La được dư luận quan tâm trong năm 2017.
          Phát biểu kết thúc buổi họp báo, ông Nguyễn Ngọc Hải - Cục trưởng cảm ơn các cơ quan báo, Đài trong tỉnh đã quan tâm phối hợp nhằm giúp cho các quan Thi hành án dân sự kịp thời thông tin tình hình kết quả thi hành án của các cơ quan Thi hành án dân sự trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các cơ quan báo chí phối hợp với các cơ quan thi hành án trong vấn đề tuyên truyền giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự, nâng cao nhận thức của người dân tự giác thi hành nghĩa vụ thi hành án trong các bản án có hiệu lực pháp luật./.
 
 
 
Lê Thị Hải Thương
Cục THADS tỉnh Sơn La

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: