Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên năm 2019

Hoạt động của các Chi cục

Chi bộ Chi cục THADS huyện Hòa Thành kết nạp đảng viên mới

06/12/2016

            Chiều ngày 30/11/2016, được sự chuẩn y của Huyện ủy Hòa Thành, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa Thành tổ chức lễ kết nạp Đảng cho hai quần chúng ưu tú Dương Trúc Dân và Võ Hồng...

Tổng cục Thi hành án dân sự công bố biểu trưng (logo) Thi hành án dân sự

14/06/2016

                Thực hiện Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016) ban hành kèm theo Quyết định số 1808/QĐ-BTP ngày 12/10/2015 của Bộ trưởng...