Sign In

Cần đánh giá cụ thể, khách quan hiệu quả công tác Cải cách tư pháp ở Tiền Giang

Hoạt động của Cục

Trao Quyết định bổ nhiệm Thẩm tra viên chính thi hành án dân sự năm 2019

14/10/2019

Căn cứ Quyết định số 1092/QĐ-TCTHADS ngày 27/9/2019 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc bổ nhiệm Thẩm tra viên chính thi hành án dân sự. Sáng ngày 14/10/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm Thẩm tra...

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...