Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự, hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018

Hoạt động của Cục

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự, hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018

07/02/2018

Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-CTHADS ngày 31/01/2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang về việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự, hành chính và giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2018. Ngày 07/02/2018, tại hội trường Cục Thi hành án dân...

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...