Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên

Hoạt động của Cục

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2018

27/04/2018

Ngày 27/4/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2018 về công tác thi hành án dân sự, chủ trì hội nghị ông  Phạm Văn Hân – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang. Tham dự Hội nghị có lãnh...

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...