Sign In

Cần đánh giá cụ thể, khách quan hiệu quả công tác Cải cách tư pháp ở Tiền Giang

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

CHI ĐOÀN CƠ SỞ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHÍNH TRỊ “Nhớ về Bác – Lòng ta trong sáng hơn”

02/10/2019

Thực hiện Kế hoạch tổ chức đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và thực hiện phong trào thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019 của Ban...

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...