Sign In

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP.HCM THI ĐUA NƯỚC RÚT TRONG CÔNG TÁC THADS

Hoạt động của Cục

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP.HCM THI ĐUA NƯỚC RÚT TRONG CÔNG TÁC THADS

19/09/2018

Công tác thi hành án dân sự trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, thiết thực, có hiệu quả của lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và lãnh đạo Thành phố. Cụ thể, kết quả thi hành án dân sự 1 tháng...

Hoạt động của các Chi cục

Ban chỉ đạo THADS Quận Bình Tân: CẦN GỠ NÚT THẮT CÔNG TÁC PHỐI HỢP TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

06/06/2018

“Đó là lời phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Thinh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban chỉ đạo THADS Quận tại Hội nghị tổng kết công tác Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2018 sáng ngày 5.6 trên địa bàn quận Bình Tân”

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Đoàn Thanh niên Cục Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh làm tốt công tác giáo dục trong đoàn viên, thanh niên

14/06/2018

Với chủ đề “Xung kích, chủ động, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn”, 6 tháng đầu năm, Đoàn Thanh niên Cục Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh đã phấn đấu thực hiện tốt nhiều mặt công tác. Trong đó, chú trọng công tác giáo...

Khó khăn trong thực hiện Nghị quyết 42

07/06/2018

Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội khóa 14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng đã giúp các tổ chức tín dụng, Ngân hàng xử lý nợ xấu đạt chỉ tiêu thu hồi tiền. Tuy nhiên từ thực tế triển khai, NQ42 đang tạo ra một số khó...

Phát triển án lệ trở thành nhu cầu

19/09/2018

Đó là phát biểu của Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện công tác phát triển án lệ và lấy ý kiến đối với các dự thảo án lệ được TAND tối cao tổ chức tại TP.HCM vào ngày 17.9.