Sign In

NÂNG CAO HIỆU QUẢ THI HÀNH ÁN ĐỂ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Hoạt động của Cục

Công khai minh bạch, cải cách thủ tục hành chính trong công tác THADS.

27/07/2017

Chiều ngày 26.7 Ban chỉ đạo thi hành án dân sự Quận 12 tiến hành sơ kết 9 tháng công tác chỉ đạo thi hành án dân sự (THADS). Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo THADS Quận 12, TP.HCM ông Lê Trương Hải Hiếu chủ trì Hội nghị.  

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục THADS huyện Bình Chánh Phát huy, cống hiến để hoàn thành tốt nhiệm vụ

26/07/2017

Huyện Bình Chánh là một huyện ngoại thành, diện tích rộng 253km2, đang trong thời kỳ đô thị hóa mạnh mẽ, dân nhập cư đông nên việc thi hành án gặp nhiều khó khăn và tính chất phức tạp cao do đa số tài sản của người phải thi hành án là đất đai, nhà ở cấp...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

CHI BỘ PHÒNG NGHIỆP VỤ 2 ĐỒNG LÒNG, QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ

15/07/2017

Chi bộ Phòng Nghiệp vụ 2 thuộc Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP. Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017- 2020 vào sáng ngày 15/6/2017 tại Cục THADS thành phố. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có Đồng chí Vũ Quốc Doanh, Bí Thư Đảng ủy,...

Những điểm mới của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

18/07/2017

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 10/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2017, có hiệu lực ngày 01/07/2018 (sau đây viết tắt là Luật TNBTCNN năm 2017).