Sign In

Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả cao các chỉ tiêu phấn đấu

Hoạt động của Cục

TẬP THỂ PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ ĐOÀN KẾT GẮN BÓ HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ

05/02/2018

Công tác tổ chức cán bộ trong năm 2017 của Cục Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả nhất định, tích cực trên các mặt công tác. Các khâu trong công tác tổ chức cán bộ đều đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật, không phát...

Hoạt động của các Chi cục

CHI CỤC THADS HUYỆN CỦ CHI NỖ LỰC TOÀN DIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC

30/01/2018

Vừa qua, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Củ Chi tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS, hành chính năm 2018. Đồng chí Phạm Huy Hoàng, Phó Cục trưởng Cục THADS thành phố dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị

22/01/2018

Thực hiện Kế hoạch số 95-KH/ĐUK ngày 12/12/2017 của Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng về Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Vừa qua Đảng ủy Cục...

Mức tiền pháp nhân phải nộp để bảo đảm thi hành án

25/10/2017

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 115/2017/NĐ-CP ngày 16/10/2017 quy định chi tiết về trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách Nhà nước số tiền đã nộp.

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự

17/01/2018

Ngày 09/02/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước với nhiều điểm mới trực tiếp làm thay đổi một số cơ chế trong phát ngôn và cung cấp...