Sign In

Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh công bố các Quyết định điều động, bổ nhiệm Chi cục trưởng

Hoạt động của Cục

Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh công bố các Quyết định điều động, bổ nhiệm Chi cục trưởng

28/11/2019

Thực hiện việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Thi hành án dân sự, sáng 27-11, thừa Ủy quyền của Tổng cục Thi hành án dân sự -  Bộ Tư pháp, Ông Vũ Quốc Doanh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM, trao các quyết định điều động, bổ nhiệm của...

Hoạt động của các Chi cục

Triển khai quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công

20/11/2019

Thực hiện triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 14/12/2018 Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh và Cục...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

CHI BỘ VĂN PHÒNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ

04/10/2019

 Sinh hoạt chi bộ là một trong những hoạt động chủ yếu của chi bộ, có tác động trực tiếp đến quá trình lãnh đạo của Đảng và quá trình nhận thức của mỗi đảng viên. Do đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo...

Điểm nổi bật tại Quy định 205-QĐ/TW về chống chạy chức, chạy quyền

26/09/2019

Vừa qua, Bộ Chính trị ban hành Quy định 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền (có hiệu lực từ ngày 23/9/2019), trong đó có 05 điểm nổi bật sau đây: