Sign In

Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo Phòng chuyên môn thuộc Cục

Hoạt động của Cục

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP.HCM Quán triệt khắc phục hạn chế tiếp công dân

15/09/2017

Để quán triệt ý kiến chỉ đạo, yêu cầu khắc phục hạn chế, nhằm nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục Thi hành án dân sự (THADS) Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đến Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự 24...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh tham gia chương trình về nguồn và sinh hoạt chuyên đề năm 2017 do Khối Thi đua 5 tổ chức

31/07/2017

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-KTĐ5 ngày 21/7/2017 của Khối Thi đua 5 Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức hoạt động về nguồn và sinh hoạt chuyên đề năm 2017 tại xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa và huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng...

Các giải pháp rút ngắn thời gian xác minh và kê biên tài sản thi hành án

25/08/2017

Thi hành án dân sự (THADS) là một hoạt động rất đặc thù, có nhiều khó khăn phức tạp, nhưng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo vệ pháp chế, duy trì kỷ cương phép nước, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân....

CÔNG ĐOÀN- ĐOÀN TN CỤC THADS TP.HCM: DẤU ẤN THIỆN NGUYỆN

31/07/2017

Trong bản hòa tấu phát triển của đất nước thì Tháng Bảy hàng năm luôn là một nốt trầm để mỗi người dân Việt Nam lắng lại, tìm về ký ức một thời hoa lửa của dân tộc, dành phút mặc niệm tưởng nhớ đến bao lớp người ngã xuống, bao người mất đi một phần thân...