Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Chi cục trưởng và điều động cán bộ, công chức.

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chi đoàn Cục THADS Trà Vinh: Thực hiện sinh hoạt chi đoàn chủ điểm theo chủ đề “Theo bước chân những người anh hùng” năm 2017

26/07/2017

     Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/ĐTNK ngày 18/7/2017 của Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh Trà Vinh về việc hướng dẫn Sinh hoạt chi đoàn chủ điểm theo chủ đề “Theo bước chân những người anh hùng” năm 2017 và Nhân kỷ niệm 70 năm...

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...

Công bố ca khúc chung của Hệ thống Thi hành án dân sự

13/06/2016

Thực hiện Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016) ban hành kèm theo Quyết định số 1808/QĐ-BTP ngày 12/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ngày 02/6/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã phê...