Sign In

Xây dựng Báo cáo kết quả công tác THADS 12 tháng năm 2019 (12/09/2019)

Xây dựng Báo cáo kết quả công tác THADS 12 tháng năm 2019

V/v viết sáng kiến năm 2019 (12/09/2019)

V/v viết sáng kiến năm 2019

Thông báo về việc đăng tải tài liệu tập huấn phần mềm quản lý văn bản và phần mềm hỗ trợ trực tuyến (10/09/2019)

Tài liệu tập huấn phần mềm Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành và phần mềm Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự                 

V/v gửi hồ sơ đăng ký thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2019 (03/09/2019)

V/v gửi hồ sơ đăng ký thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2019                 

V/v đánh giá, phân loại, bổ sung lý lịch công chức, viên chức, người lao động 2019 (29/08/2019)

V/v đánh giá, phân loại, bổ sung lý lịch công chức, viên chức, người lao động 2019

Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02 tháng 9 năm 2019 (27/08/2019)

V/v nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02 tháng 9 năm 2019                 

​ Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2019 (26/08/2019)

 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2019 kèm theo Kế hoạch tổ chức kỳ thi

Luật số: 23/2018/QH14(Luật cạnh tranh) (22/08/2019)

Luật cạnh tranh

Thông báo Kết quả kỳ thi và danh sách công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch Chấp hành viên cao cấp, Thẩm tra viên cao cấp, Thẩm tra viên chính, Thư ký thi hành án (20/08/2019)

Thông báo Kết quả kỳ thi và danh sách công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch Chấp hành viên cao cấp, Thẩm tra viên cao cấp, Thẩm tra viên chính, Thư ký thi hành án

Về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "50 năm thực hiện theo Di chúc của Người" (01/08/2019)

Về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "50 năm thực hiện theo Di chúc của Người"
Các tin đã đưa ngày: