Sign In

Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017 của Khối thi đua cơ quan cấp tỉnh Khối 5

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Tham dự Hội thao Khối thi đua, khen thưởng các cơ quan Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

27/07/2017

Nhằm chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2017) sáng ngày 16/7/2017 Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã thành lập Đội bóng đá mini đến tham dự Hội thao Khối thi đua, khen thưởng các cơ quan Thi hành án dân sự...

Thi hành án giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng theo bản án, quyết định

23/02/2016

Giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng theo bản án, quyết định là một loại việc mà các cơ quan thi hành án thường xuyên gặp phải, đặc biệt là hiện nay khi các vụ việc ly hôn phát sinh ngày càng nhiều nên Chấp hành viên thường gặp rất...

Thực hiện cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thi hành án dân sự để phục vụ người dân và doanh nghiệp

10/03/2017

Thi hành án là giai đoạn cuối cùng của hoạt động tố tụng, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Nhà nước, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước, tăng cường...