Sign In

Cục thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc tham gia giải thể thao Khối thi đua nội chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017

Hoạt động của Cục

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới

18/09/2017

Hưởng ứng phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 do Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Vĩnh Phúc phát động, ngày 18/9/2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với...

Hoạt động của các Chi cục

Ban pháp chế HĐND huyện Vĩnh Tường thực hiện giám sát công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn huyện

22/08/2017

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-ĐGS ngày 27/7/2017. Sáng ngày 18/8/2017, Ban pháp chế, HĐND huyện đã có buổi làm việc về công tác thi hành án dân sự từ tháng 5/2016 đến hết tháng 6/2017 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Tường. Đồng chí Nguyễn Ngọc...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Đảo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ II Nhiệm kỳ 2017 – 2022

29/08/2017

Sáng ngày 25/8/2017, Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án Dân sự - huyện Tam Đảo long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lưu Nguyễn Hà – Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện,...

Khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện việc thỏa thuận về giá, tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án bị kê biên

19/02/2016

Khi người phải thi hành án có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành thì pháp luật cho phép cơ quan thi hành án được kê biên, xử lý tài sản để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc triển khai thực hiện Quyết định số 692/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp

04/08/2017

Thực hiện Quyết định số 692/QĐ-BTP ngày 19/5/2017 của Bộ Tư pháp, ngày 01/8/2017, Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Công văn số 1078/CTHADS-VP về việc công bố Danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công...