Sign In

Tổng Cục trưởng Hoàng Sỹ Thành làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc

Hoạt động của Cục

VKSND tỉnh công bố kết luận kiểm sát tại Cục THADS tỉnh

21/11/2017

Ngày 21/11/2017, VKSND tỉnh đã công bố dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Cục THADS tỉnh, về phía VKSND tỉnh có đồng chí Ngô Khương Tuyến – Phó Viện trưởng, cùng các thành viên trong đoàn kiểm sát, về phía Cục THADS tỉnh...

Hoạt động của các Chi cục

Công đoàn Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Lạc tích cực tham gia Hiến máu nhân đạo

18/10/2017

Ngày 13/10/2017, Ban chấp hành công đoàn Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Lạc đã triển khai, vận động đoàn viên công đoàn Chi cục tích cực hưởng ứng ngày hội Hiến máu nhân đạo năm 2017. 

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

THADS tỉnh Vĩnh Phúc: tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện

31/10/2017

Vừa qua, vào ngày 26/10/2017, Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên Cục đã có chuyến đi về nguồn tại tỉnh Hà Giang. Tại đây,  Đoàn đã đến thăm cột cờ Lũng Cú, huyện Đồng Văn và thực hiện...

Khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện việc thỏa thuận về giá, tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án bị kê biên

19/02/2016

Khi người phải thi hành án có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành thì pháp luật cho phép cơ quan thi hành án được kê biên, xử lý tài sản để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc triển khai thực hiện Quyết định số 692/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp

04/08/2017

Thực hiện Quyết định số 692/QĐ-BTP ngày 19/5/2017 của Bộ Tư pháp, ngày 01/8/2017, Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Công văn số 1078/CTHADS-VP về việc công bố Danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công...