Sign In

Vĩnh Phúc: Triển khai công tác tư pháp – Thi hành án dân sự năm 2018

Hoạt động của Cục

Vĩnh Phúc: Triển khai công tác tư pháp – Thi hành án dân sự năm 2018

08/01/2018

Sáng 8/1/2018, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp - THADS năm 2017 và triển khai công tác tư pháp – Thi hành án dân sự năm 2018. Các đồng chí: Vũ Chí Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án...

Hoạt động của các Chi cục

Công đoàn Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Lạc tích cực tham gia Hiến máu nhân đạo

18/10/2017

Ngày 13/10/2017, Ban chấp hành công đoàn Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Lạc đã triển khai, vận động đoàn viên công đoàn Chi cục tích cực hưởng ứng ngày hội Hiến máu nhân đạo năm 2017. 

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Cục thi hành án dân sự tỉnh tham gia Đại hội Thể dục thể thao lần thứ V Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc

14/12/2017

Sáng 14/12/2017, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức Đại hội Thể dục thể thao lần thứ V năm 2017. Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh...

Khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện việc thỏa thuận về giá, tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án bị kê biên

19/02/2016

Khi người phải thi hành án có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành thì pháp luật cho phép cơ quan thi hành án được kê biên, xử lý tài sản để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc triển khai thực hiện Quyết định số 692/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp

04/08/2017

Thực hiện Quyết định số 692/QĐ-BTP ngày 19/5/2017 của Bộ Tư pháp, ngày 01/8/2017, Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Công văn số 1078/CTHADS-VP về việc công bố Danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công...