Sign In

Thông báo về việc công bố Người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí

09/12/2016

Ngày 08/12/2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang đã ban hành Thông báo số 1335/CTHADS-VP về việc công bố Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, cụ thể như sau:
 
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ thư điện tử
Nguyễn Thị Bích Tần Cục trưởng 0240 6286 234
DD: 0982141837
tanntb.bgg@moj.gov.vn
 
Để các cơ quan, đơn vị biết, tiện liên hệ và phối hợp trong quá trình công tác. Phóng viên các cơ quan báo chí trong quá trình tác nghiệp, khai thác thông tin liên hệ với Người phát ngôn của Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang để được cung cấp thông tin chính thức theo quy định./.
 
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: