Sign In

Thông báo Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang

23/03/2017

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang xin trân trọng thông báo, giới thiệu chức danh và chữ ký của bà Nguyễn Thị Lan, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh để thuận tiện trọng việc liên hệ công tác.
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: