Sign In

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 229/TB-CCTHADS ngày 15/4/2021 của CC TP Bắc Ninh

15/04/2021

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 49, tờ bản đồ số 18, diện tích 464m2 tọa lạc tại: phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 863415, số vào Sổ cấp GCN số: CH00282 do UBND thành phố Bắc Ninh cấp ngày 04/5/2011 đứng tên chủ sử dụng, sở hữu ông Trần Văn Ngữ.
Các tin đã đưa ngày: