Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện GIa Bình Thông báo về việc bán đấu giá tài sản số 365/TB-CCTHADS ngày 03/6/2024.

03/06/2024

+ Quyền sử dụng đất tại: Thửa đất số 31, tờ bản đồ số 23, diện tích 352m2,  thuộc Thôn Ngọc Tỉnh, xã Lãng Ngâm. huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất” số CR 608133, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CS 15597 do sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 04/9/2019 cho ông Nguyễn Văn Hướng.
+ Tài sản gắn liền với đất là: 01 nhà xây 02 tầng, 01 nhà cấp 4 và công trình phụ gắn liền, cây cối...(Cụ thể như trong biên bản kê biên ngày 05/4/2024).
- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 20/6/2024 và ngày 21/6/2024 tại địa chỉ thửa đất và phòng bán hồ sơ (Trong giờ hành chính).
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17giờ 00 phút ngày 24/6/2024 tại phòng bán hồ sơ (Trong giờ hành chính).
- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 2.358.552.00 (Hai tỷ, ba trăm năm mươi tám triệu, năm trăm năm mươi hai nghìn đồng).
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: Tiền mua hồ sơ: 500.000đ/01 bộ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng chẵn).Tiền đặt trước: 400.000.000đ (Bốn trăm triệu đồng chẵn).
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: