Sign In

Cục Thi hành án dân sự ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại hệ thống cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. (25/06/2021)

Ngày 25/6/2021, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự đã ký Quyết định ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại hệ thống cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Bắc ninh.
 

Cục THADS tỉnh Bắc Ninh thành lập BCĐ triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2015 (09/06/2021)

Ngày 02/6/2021, Cục THADS tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định số 662/QĐ-CTHADS về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho Hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh

Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm công tác THADS năm 2021 (05/01/2021)

Sáng ngày 31/12/2020 Cục THADS tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS năm 2021 với sự chủ trì, chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Chí Hoan – Phó bí thư chi bộ - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bắc Ninh

Quy chế phối hợp số 01-QCPH/CCTHADS-STNMTngày 30/6/2020 giữa Cục Thi hành án dân sự và Sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh trong công tác thi hành án dân sự liên quan lĩnh vực tài nguyên và môi trường/ (07/07/2020)

 

Nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác thi hành án dân sự liên quan lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Cục Thi hành án dân sự và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh thống nhất ban hành Quy chế phối hợp công tác, gồm những nội dung sau: Bản tải Quy chế phố hợp giữa Cục Thi hành án dân sự  và Sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh trong công tác thi hành án dân sự liên quan lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Các tin đã đưa ngày: