Sign In

Chi tiết Album

Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung chụp ảnh lưu niệm với tập thể công chức Cục THADS tỉnh