Sign In

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre thông báo đấu giá tài sản số 270/TB-ĐG ngày 14/3/2023 về việc đấu giá tài sản (tài sản của Lê Hoàng Dũng, Nguyễn Thị Mỹ Thuyền; Nguyễn Thị Mỹ Thuyền; tài sản của hộ bà Nguyễn Thị Mỹ Thuyền)

27/03/2023

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: