Sign In

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre thông báo đấu giá tài sản số 502/TB-ĐG ngày 22/5/2023 về việc đấu giá tài sản (tài sản của bà Nguyễn Thị Huệ, ông Dương Văn Vũ và bà Dương Thị Ngọc Thanh)

25/05/2023

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: