Sign In

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre thông báo đấu giá tài sản số 971/TB-ĐG ngày 06/9/2023 về việc đấu giá tài sản (tài sản của ông Võ Thanh Tuấn và bà Nguyễn Thị Thu Vân)

11/09/2023

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: