Sign In

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre thông báo đấu giá tài sản số 975/TB-ĐG ngày 06/9/2023 về việc đấu giá tài sản (tài sản của ông Mai Văn Lập và bà Ngô Thị Châu)

11/09/2023

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: