Sign In

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre thông báo bán đấu giá tài sản số 719/TB-ĐG ngày 28/07/2022 (tài sản của ông Nguyễn Văn Đen và bà Nguyễn Thị Mười)

01/08/2022

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: