Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành thông báo số 674/TB-CCTHADS ngày 13 tháng 9 năm 2022 về việc đấu giá tài sản kê biên lần 6 (tài sản của ông Phạm Hùng Thắng và bà Bùi Thị Cẩm Hồng)

14/09/2022

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: