Sign In

Quyết định 142/QĐ-CTHADS, ngày 28/7/2022 về ban hành Kế hoạch phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 trong các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh

29/07/2022

Xem chi tiết tại file đính kèm./.
File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: