Sign In

Văn bản số 2993/UBND-VX, ngày 15/6/2017 về việc phối hợp, tạo điều kiện cho Báo Công Thương thực hiện tuyên truyền về tỉnh Bình Định

21/06/2017

Chi tiết Văn bản số 2993/UBND-VX, ngày 15/6/2017 về việc phối hợp, tạo điều kiện cho Báo Công Thương thực hiện tuyên truyền về tỉnh Bình Định và các văn bản, tài liệu đính kèm xem ở file đính kèm.
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: