Sign In

Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam (29/01/2024)Trong không khí cả nước phấn khởi chào mừng năm mới Giáp Thìn 2024, chúng ta càng tự hào kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện; đội tiên phong, đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam.
Các tin đã đưa ngày: