Sign In

Thông báo về việc niêm yết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự

10/09/2015

        Thực hiện công văn số 2853/TCTHADS-NV3 ngày 31/8/2015 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc niêm yết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương yêu cầu các Chi cục Thi hành án dân sự trong tỉnh tổ chức niêm yết và thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.
        Tải file đính kèm
 
Các tin đã đưa ngày: