Sign In

Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự (12/10/2015)

Thực hiện Quyết định số 1503/QĐ-BTP ngày 14/8/2015 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết việc thực hiện Quy chế số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự. Được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, vào lúc 14 giờ ngày 09/10/2015 tại Hội trường Cục THADS tỉnh Bình Thuận đã diễn ra Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC. Về tham dự Hội nghị gồm có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, cùng tập thể lãnh đạo Cục THADS tỉnh Bình Thuận, Trưởng, Phó trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc.

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự (30/09/2015)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

Họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng và phương hướng trong thời gian tới (28/08/2015)

Ngày 27 tháng 8 năm 2015, Tại Hội trường Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức cuộc họp giao ban 10 tháng năm 2015 để xác định rõ nguyên nhân chủ quan dẫn đến kết quả thi hành án dân sự trong thời gian qua đạt thấp, đồng thời đề ra những biện pháp chủ yếu cần thực hiện trong thời gian còn lại. Tham dự cuộc họp có: tập thể lãnh đạo Cục, Trưởng, Phó trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh (trừ huyện Phú Quý). Tại cuộc Họp đã nghe báo cáo giải trình của một số Chi cục và ý kiến trao đổi, thảo luận của các đồng chí tham dự cuộc họp.

Thông báo kết luận của Cục trưởng tại cuộc họp giao ban ngày 07/8/2015 (20/08/2015)

Ngày 07/8/2015, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận Nguyễn Đương Thành đã chủ trì cuộc họp giao ban giữa Tập thể Lãnh đạo Cục với các Phòng chuyên môn thuộc Cục và bàn bạc, trao đổi thống nhất một số nội dung như: triển khai thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn một số phòng chuyên môn thuộc Cục; góp ý dự thảo kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế và lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp trình Tổng cục phê duyệt; về giải quyết khiếu nại vụ bà Khánh Ly ở Lagi theo yêu cầu của Tổng cục. Tham dự cuộc họp có các Phó Cục trưởng: Trần Nam, Huỳnh Văn Hùng, Nguyễn Văn Bình; đồng chí Nguyễn Hồng Nga – Chánh Văn phòng; đồng chí Ngô Minh Thành – Trưởng Phòng KT,GQKN-TC; đồng chí Nguyễn Thị Kim Yến – Phó Trưởng Phòng NV&TCTHA; đồng chí Nguyễn Đức Minh – Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ và đồng chí Lý Thành Trung – Thư ký Thi hành án, Thư ký cuộc họp.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận (18/08/2015)

Chiều ngày 13/8/2015, tại Hội trường Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận.
Tham dự buổi lễ có các đồng chí Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận và lãnh đạo các phòng chuyên môn của 02 đơn vị.

Thông báo đưa vào khai thác, sử dụng trang Thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận (13/08/2015)

Thực hiện Quyết định số 3416/QĐ – BTP ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2015 – 2020 và Công văn số 1894/TCTHADS – TKDLTC ngày 16/6/2015 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc triển khai, sử dụng, quản lý, vận hành trang thông tin điện tử của Cục thi hành án dân sự; Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận đã có Quyết định số 203/QĐ - CTHADS ngày 13/8/2015 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tổ biên tập Trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tỉnh, với tên miền http://thads.moj.gov.vn/binhthuan.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Thuận với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận (21/07/2015)

 Thực hiện Quy chế liên ngành số 01/QCLN/NHNNVN-BTP ngày 18 tháng 3 năm 2015 phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp trong công tác thi hành án dân sự và công văn số 1348/BTP-TCTHADS ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tư pháp. Chiều ngày 26 tháng 6 năm 2015 tại Hội trường Cục THADS tỉnh đã diễn ra lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bình Thuận.
Các tin đã đưa ngày: