Sign In

Thông báo lịch tiếp công dân của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau, tháng 02 năm 2020 (03/02/2020)

Thông báo lịch tiếp công dân của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau, tháng 02 năm 2020

Thông báo công khai việc giao dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2020 (15/01/2020)

Thông báo công khai việc giao dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2020...

Thông báo kết quả điểm thi kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2019 (30/12/2019)

V/v Thông báo kết quả điểm thi kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2019

Thông báo về việc nghĩ Tết Dương lịch năm 2020 (24/12/2019)

Thông báo về việc nghĩ Tết Dương lịch năm 2020

Thông báo về việc triển khai công văn số 442/CNTT-HTKT&ATTT ngày 6/11/2019 của Cục CNTT-BTP về rà quét, tìm mã độc tấn công có chủ đích (07/11/2019)

Thông báo về việc thực hiện công văn số 442/CNTT-HTKT&ATTT ngày 6/11/2019 của Cục CNTT-BTP về rà quét, tìm mã độc tấn công có chủ đích

Thông báo danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và Danh sách giao chỉ tiêu tuyển chấp hành viên sơ cấp năm 2019 đối với các cơ quan thi hành án dân sự (28/10/2019)

V/v thông báo danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và Danh sách giao chỉ tiêu tuyển chấp hành viên sơ cấp năm 2019 đối với các cơ quan thi hành án dân sự

 

 

Thông báo điểm thi nâng ngạch công chức lên ngạch Chấp hành viên cao cấp, Thẩm tra viên cao cấp, Thẩm tra viên chính, Thư ký thi hành án (17/07/2019)

Thông báo điểm thi nâng ngạch công chức lên ngạch Chấp hành viên cao cấp, Thẩm tra viên cao cấp, Thẩm tra viên chính, Thư ký thi hành án

Thông báo kết quả thi và danh sách công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch Chuyên viên chính, Chấp hành viên Trung cấp (17/07/2019)

Thông báo kết quả thi và danh sách công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch Chuyên viên chính, Chấp hành viên Trung cấp

Danh sách công chức làm đầu mối thực hiện công tác bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính (03/06/2019)

Danh sách công chức làm đầu mối thực hiện công tác bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính..

Lịch tiếp công dân đến khiếu nại tố cáo (03/06/2019)

Lịch tiếp công dân đến khiếu nại tố cáo ( áp dụng từ ngày 03/6/2019)
Các tin đã đưa ngày: