Sign In

Thông báo về việc bán đấu giá tài sản của Bà Trần Thị Dùm (23/02/2017)

Chi cục THADS huyện Thới Bình thông báo về việc bán đấu giá tài sản của bà Trần Thị Dùm là quyền sử dụng đất tại ấp Quyền Thiện, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau để thi hành án dân sự

Thông báo về việc bán đấu giá tài sản của ông Triệu Tấn Phát và bà Dương Ánh Tuyết (23/02/2017)

Chi cục THADS thành phố Cà Mau thông báo về việc bán đấu giá tài sản của ông Triệu Tấn Phát và bà Dương Ánh Tuyết là quyền sử dụng đất tại đường Trương Phùng Xuân, khóm 2, phường 8, TP Cà Mau để thi hành án dân sự

Thông báo về việc bán đấu giá tài sản của ông, bà Trần Trung Hoàng, Lê Thị Việt Bắc (23/02/2017)

Chi cục THADS thành phố Cà Mau thông báo về việc bán đấu giá tài sản của ông, bà Trần Trung Hoàng, Lê Thị Việt Bắc là xe ô tô tải biển số 69L-7293 để thi hành án dân sự

Thông báo về việc bán đấu giá tài sản của ông Trung Trọng Nghĩa và bà Trần Thị Hoa (23/02/2017)

Chi cục THADS thành phố Cà Mau thông báo bán đấu giá tài sản của ông Trung Trọng Nghĩa và bà Trần Thị Hoa là quyền sử dụng đất và nhà tại số 51, khu C2, đường 3C tại ấp Bào Sơn xã Lý Văn Lâm TP Cà Mau để thi hành án

Thông báo về việc bán đấu giá tài sản của ông Lê Tứ Hải và bà Trương Thị Khiếm để thi hành án dân sự (23/02/2017)

Chi cục THADS thành phố Cà Mau thông báo bán đấu giá tài sản của ông Lê Tứ Hải và bà Trương Thị Khiếm để thi hành án dân sự

Thông báo về việc bán đấu giá tài sản của Công ty TNHH KIm Khải (14/02/2017)

Chi cục THADS huyện Cái Nước thông báo về việc bán đấu giá tài sản của Công ty TNHH Kim Khải đ/c: Ấp Sở Tại xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau để thi hành án....

Thông báo bán đấu giá tài sản của người phải thi hành án của Ông Phạm Văn An (28/12/2016)

Chi Cục THADS huyện Năm Căn thông báo về việc bán đấu giá tài sản của Ông Phạm Văn An, địa chỉ Ấp Bến Dựa - Tam Giang - Năm Căn - Cà Mau để thi hành án...

Thông báo bán đấu giá tài sản của người phải thi hành án của Ông Nguyễn Công Bằng (28/12/2016)

Chi cục THADS huyện Năm Căn thông báo về việc bán đấu giá tài sản của ông Nguyễn Công Bằng, địa chỉ: Ấp Kinh 7 - Tam Giang - Năm Căn - Cà Mau, để thi hành án dân sự

Thông báo về việc bán đấu giá tài sản của người phải thi hành án là ông Lê Văn Cường (28/12/2016)

Chi cục THADS huyện Thới Bình thông báo về việc bàn đấu giá tài sản của ông Lê Văn Cường, địa chỉ: Tràm Thẻ Đông - Tân Phú - Thới Bình - Cà Mau để thi hành án dân sự...

Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành án của công ty TNHH Cát Vàng (10/08/2016)

Cục THADS tỉnh Cà Mau xin thông báo về việc bán đấu giá tài sản của công ty TNHH Cát Vàng, địa chỉ ấp Năm Đảm, Lương Thế Trân, Cái Nước để thi hành án....
Các tin đã đưa ngày: