Sign In

Thông báo chào mừng ngày truyền thống ngành thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau năm 2015 (08/07/2015)

Nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng ngày truyền thống ngành thi hành án dân sự 19/7/1946-19/7/2015, cũng như tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên trong ngành Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Thông báo (06/07/2015)

về việc vận hành trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau

Thông báo danh sách, số báo danh kỳ thi nâng ngạch lên ngạch Chấp hành viên Trung cấp, Thẩm tra viên chính năm 2014 (03/06/2015)

Về việc thông báo danh sách, số báo danh kỳ thi nâng ngạch lên ngạch Chấp hành viên Trung cấp, Thẩm tra viên chính năm 2014
 

Phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự (01/06/2015)

Quyết định số 3542/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự

Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (06/02/2014)

Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
Các tin đã đưa ngày: