Sign In

Cục THADS thông báo về việc tiếp công dân của Cục trưởng tháng 5 năm 2021 (25/05/2021)

Cục THADS thông báo về việc tiếp công dân của Cục trưởng tháng 5 năm 2021

Cục THADS tỉnh Cà Mau thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Cục tháng 4 năm 2021 (28/04/2021)

Cục THADS tỉnh Cà Mau thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Cục tháng 4 năm 2021

Cục THADS tỉnh Cà Mau thông báo về việc công bố, công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 (08/04/2021)

Cục THADS tỉnh Cà Mau thông báo về việc công bố, công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019

Cục THADS tỉnh Cà Mau thông báo quyết định công khai tình hình quản lý, xử lý tài sản công năm 2020 (08/04/2021)

Cục THADS tỉnh Cà Mau thông báo quyết định công khai tình hình quản lý, xử lý tài sản công năm 2020

Thông báo về việc tiếp công dân của Cục trưởng tháng 03 năm 2021 (26/03/2021)

Thông báo về việc tiếp công dân của Cục trưởng tháng 03 năm 2021

Cục THADS tỉnh Cà Mau thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo Cục tháng 02/2021 (23/02/2021)

Cục THADS tỉnh Cà Mau thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo Cục tháng 02/2021

Cục THADS tỉnh Cà Mau công bố quyết định của Cục trưởng về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc năm 2021 (12/01/2021)

Cục THADS tỉnh Cà Mau công bố quyết định của Cục trưởng về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc năm 2021

Thông báo về việc tiếp công dân của Cục trưởng tháng 01 năm 2021 (06/01/2021)

Thông báo về việc tiếp công dân của Cục trưởng tháng 01 năm 2021

Thông báo tiếp nhận công chức về công tác tại các cơ quan thi hành án dân sự năm 2020 (30/11/2020)

Thông báo tiếp nhận công chức về công tác tại các cơ quan thi hành án dân sự năm 2020

Thông báo các bước thực hiện hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự (cho người dân và doanh nghiệp) (30/11/2020)

Thực hiện Quyết định số 249/QĐ-TCTHADS ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc triển khai thí điểm Phần mềm hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự, theo đó kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2020, người dân và doanh nghiệp có thể truy cập vào địa chỉ http://htttthads.moj.gov.vn để thực hiện việc kê khai thông tin, gửi các yêu cầu hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự và tra cứu thông tin hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự từ cơ quan thi hành dân sự.
Các tin đã đưa ngày: