Sign In

CỤC THADS TỈNH CÀ MAU TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THI ĐUA NƯỚC RÚT (09/07/2018)

       Để đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch công tác Thi hành án dân sự năm 2018, triển khai nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2018, Ngày 06/7/2018 Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS 9 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch thi đua nước rút năm 2018. Hội nghị do đồng chí Huỳnh Văn Hiệu - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Cà Mau chủ trì, dự Hội nghị có các Phó Cục trưởng, Trưởng, Phó trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố Cà Mau, Chấp hành viên, Thẩm tra viên tại Cục THADS.

THADS TỈNH CÀ MAU TẬP TRUNG HƯỚNG VỀ CƠ SỞ (07/05/2018)

       Thực hiện kế hoạch trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018, theo phương châm tập trung “hướng về cơ sở”. Ngày 04/5/2018 đồng chí Huỳnh Văn Hiệu - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau có buổi làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trần Văn Thời, cùng đi với Đoàn có các đồng chí phó Cục trưởng Đỗ Văn Tống, Huỳnh Hoàng Khâm, đồng chí Huỳnh Thị Kim Dung - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, đồng chí Võ Văn Tính - Trưởng phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo, đồng chí sử Chí Nhân - Chánh Văn phòng Cục. Thành phần làm việc với Đoàn có các đồng chí Lãnh đạo và tất cả công chức trong Chi cục.

CỤC THADS TỈNH CÀ MAU SƠ KẾT CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 (24/04/2018)

      Ngày 24/4, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau tổ Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2018, Đồng chí Huỳnh Văn Hiệu - Cục trưởng chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo các Chi cục, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký của các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh Cà Mau.

CÀ MAU HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC THADS QUÝ I/ 2018 (17/01/2018)

       Ngày 15/01/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau tổ chức và dự Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự quý I năm 2018 với Tổng cục Thi hành án dân sự (trực tuyến) và các Chi cục Thi hành án dân sự trong tỉnh. Hội nghị do đồng chí Huỳnh Văn Hiệu - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Cà Mau chủ trì, dự Hội nghị còn có các Phó Cục trưởng, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố Cà Mau, chuyên viên làm công tác thống kê, tổng hợp, thư ký.

CỤC THADS TỈNH CÀ MAU TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2018 (19/12/2017)

Ngày 15/12/2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018. Đồng chí Huỳnh Văn Hiệu - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Cà Mau chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy,Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Cà Mau và đại diện lãnh đạo các ngành là thành viên Ban Chỉ đạo THADS tỉnh (Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh), Trưởng Ban Chỉ đạo THADS các huyện và thành phố Cà Mau. Cơ quan Thi hành án có các đồng chí lãnh đạo Cục, các Phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo Chi cục và toàn thể công chức THADS trong tỉnh.

Quyết định công nhận danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân năm 2017 (18/12/2017)

Cục trưởng Cục THADS tỉnh Cà Mau Quyết định công nhận danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân năm 2017....

Quyết định tặng giấy khen của Cục trưởng cho các tập thể và cá nhân năm 2017 (18/12/2017)

Cục trưởng quyết định tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân năm 2017...

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐINH TRỰC TIẾP KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH CÀ MAU (23/10/2017)

       Thực hiên Quyết định số 102/QĐ-VKS-P11 ngày 04/10/2017 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau về việc kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau. Sáng ngày 23/10/2017 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự, hành chính năm 2017.

ĐOÀN CÔNG TÁC TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ LÀM VIỆC TẠI CÀ MAU (12/10/2017)

        Ngày 11/10/2017 Đoàn công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp có buổi làm việc với Cục thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau (THADS) về việc chỉ đạo triển khai công tác năm 2018, kiểm tra đôn đốc giải quyết các vụ án lớn, án kiên quan đến tín dụng ngân hàng, các vụ việc bán đấu giá nhiều lần chưa có người mua hoặc chưa giao được tài sản cho người mua trúng đấu giá; chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phức tạp, kéo dài.
Đoàn công tác do đồng chí Hoàng Sỹ Thành - Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự làm trưởng đoàn, cùng đi với đoàn có đại diện lãnh đạo Vụ Nghiệp 1, Vụ Giải quyết Khiếu nại, tố cáo, Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin. Về phía Cục THADS tỉnh Cà Mau có đồng chí Huỳnh Văn Hiệu - Cục trưởng, cùng các phó Cục trưởng, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố Cà Mau tham dự.

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH CÀ MAU SƠ KẾT CÔNG TÁC 9 THÁNG NĂM 2017 (06/07/2017)

       Ngày 04/7/2017 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 9 tháng năm 2017, Hội nghị do ông Huỳnh Văn Hiệu - Cục trưởng chủ trì. Dự Hội nghị có các đồng chí Phó Cục trưởng, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo Chi cục, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán trưởng các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Các tin đã đưa ngày: