Sign In

TRIỂN KHAI HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (25/05/2017)

       Để nâng cao hiệu quả quản lý trong công tác thi hành án dân sự, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ và để tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện yêu cầu thi hành án dân sự. Ngày 11 tháng 5 năm 2017 Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 536/QĐ-CTHADS và Quyết định số 537/QĐ-TCTHADS về việc triển khai thực hiện hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự và thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan thi hành án dân sự.

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH CÀ MAU TỔ CHỨC HỌP BÁO CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2017 (10/01/2017)

Thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự theo Quyết định số 1431/QĐ-BTP ngày 05/7/2016 của Bộ Tư pháp; Quyết định số 1119/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2016 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc thực hiện Quy trình Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH CÀ MAU TIẾP TỤC KIỆN TOÀN TỔ CHỨC (03/01/2017)

         Thực hiện Kế hoạch công tác tổ chức năm 2017, để tiếp tục kiện toàn lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục. Ngày 03/01/2017 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau đã triển khai Quyết định của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau về việc điều động, bộ nhiệm hai đồng chí Võ Văn Tính và Sử Chí Nhân.

THỰC TRANG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ CỦA CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH CÀ MAU (14/12/2016)

      Công tác tổ chức cán bộ có ý nghĩa quyết định đối với tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức nói chung và cơ quan THADS nói riêng. Do đó  trong nhiều năm qua Cục THADS tỉnh Cà Mau rất quan tâm đến công tác tổ chức cán bộ, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần rất lớn trong quá trình thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn của ngành, nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH CÀ MAU TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017 (11/12/2016)

               Ngày 09/12/2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác thi hành án dân sự năm 2017. Đồng chí Huỳnh Văn Hiệu Cục trưởng Cục THADS tỉnh Cà Mau chủ trì hội nghị. 

Tự hào truyền thống 70 năm Thi hành án dân sự (12/07/2016)

Cách mạng tháng Tám thành công, cùng với nhiệm vụ xóa bỏ bộ máy nhà nước của chế độ cũ, nhiệm vụ cấp bách của chính quyền cách mạng là bắt tay vào xây dựng bộ máy nhà nước cách mạng để bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân. Hệ thống các cơ quan tư pháp là một bộ phận cấu thành quan trọng của bộ máy nhà nước, là công cụ đắc lực bảo vệ chế độ mới đã nhanh chóng được thiết lập. Ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã ra tuyên cáo công bố danh sách nội các thống nhất quốc gia, trong đó có Bộ Tư pháp, đánh dấu sự ra đời của ngành Tư pháp nước ta. Tiếp đó, tại Sắc lệnh số 33/SL ngày 13/9/1945 đã thành lập các Tòa án quân sự, bước đầu thiết lập hệ thống cơ quan xét xử của chế độ mới. Và vào ngày này của 70 năm về trước, ngày 19/7/1946, Quyền Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa Huỳnh Thúc Kháng đã ban hành Sắc lệnh số 130/SL - Một văn bản riêng quy định về thể thức thi hành mệnh lệnh hoặc bản án của Tòa án. Ghi nhận sự kiện lần đầu tiên Chính phủ ban hành một văn bản pháp lý độc lập quy định về thể thức bản toàn sao, bản trích sao án được đưa ra thi hành, trách nhiệm thi hành những mệnh lệnh, lệnh, án của Tòa án, đồng thời, để đánh dấu sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với sự trưởng thành cũng như những đóng góp quan trọng, tích cực của hệ thống THADS đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và từng địa phương, ngày 05/3/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 397/QÐ-TTg, chính thức lấy ngày 19/7 hàng năm là “Ngày truyền thống THADS”.

CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 (15/04/2016)

Sáng ngày 28/4/2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Chủ trì hội nghị, đồng chí Huỳnh Minh Hiệu, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH CÀ MAU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2016 (19/02/2016)

       Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2016, để đánh giá kết quả hoạt động, chỉ đạo, điều hành, ngày 16/02/2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án quý I năm 2016. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố Cà Mau.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau công bố Quyết định bổ nhiệm lại Phó Cục trưởng. (18/02/2016)

         Chiều ngày 16/02/2016 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Cục trưởng cho đồng chí Nguyễn Thanh Dũng. Tham dự lễ có đồng chí Huỳnh Minh Hiệu - Cục trưởng, các đồng chí Phó Cục trưởng, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố Cà Mau cùng toàn thể công chức, người lao động của Cục.
Các tin đã đưa ngày: