Sign In

Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016) (28/03/2016)

Theo Kế hoạch số 19/KH-CĐ ngày 21/3/2016 của Ban chấp hành Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ đã tổ chức về nguồn vào ngày 26/3/2016.

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CẦN THƠ THAM GIA CÓ HIỆU QUẢ VIỆC XỬ LÝ NỢ XẤU NGÀNH NGÂN HÀNG (14/01/2016)

Ngày 12/01/2016 Ngân hàng nhà nước - chi nhánh Cần Thơ triển khai nhiệm vụ Ngân hàng năm 2016 - Tổ chức tại Hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
Các tin đã đưa ngày: