Sign In

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Cục THADS thành phố Cần Thơ

24/03/2021

           Ngày 09 tháng 3 năm 2021, Cục trưởng Cục THADS thành phố Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch số 236/KH-THADS về phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Cục THADS thành phố, Kế hoạch này đã triển khai đến tất các công chức các Phòng chuyên môn thuộc Cục, các Chi cục THADS quận, huyện để thực hiện.
File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: