Sign In

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản

25/06/2021

THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản
 
 
 

Căn cứ Điều 98 Luật thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
          Căn cứ Quyết định số 1079/QĐ-TCTHADS ngày 25/12/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc ban hành Quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản để thi hành án;
Căn cứ Bản án, Quyết định số 09/2020/KDTM-ST ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố Cao Bằng;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 65/QĐ-CCTHADS ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 218/QĐ-CCTHADS ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 13/QĐ-CCTHADS ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng.
Do các đương sự không thỏa thuận được về giá tài sản kê biên và tổ chức thẩm định giá nên Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Cao Bằng thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá như sau:
1. Tên, địa chỉ người có tài sản thẩm định giá:
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng, địa chỉ: Số nhà 167, phố Kim Đồng, tổ 12 phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
2. Thông tin tài sản thẩm định giá:
- Thửa đất số 235a, tờ bản đồ số 07, có diện tích 71,5m2 tại địa chỉ tổ 02 (tổ 03 cũ) phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY686642 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Cao Bằng cấp ngày 09/9/2015, số vào sổ cấp GCN: CS00209 mang tên ông Lý Văn Hùng và bà Triệu Thu Trang.
- Tài sản gắn liền với đất: Nhà được xây dựng từ năm 2015 gồm 01 tầng + 01 tum, loại nhà xây kiên cố, kết cấu nhà khung chịu lực, móng bê tông cốt thép, xây tường gạch chỉ, sàn bê tông cốt thép, vì kèo thép hình, sàn mái bê tông cốt thép, nền lát gạch ceramic, sơn trần, tường, dây điện nổi, mái lợp tôn.
- Địa chỉ: Tổ 02 (tổ 03 cũ) phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
3. Lựa chọn tổ chức thẩm định giá: Các tổ chức thẩm định giá đăng ký hồ sơ phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và cần đáp ứng đủ các tiêu chí, điều kiện theo Quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản để thi hành án dân sự được ban hành kèm theo Quyết định số 1079/QĐ-TCTHADS ngày 25/12/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc ban hành Quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản để thi hành án.
4. Thời hạn nộp hồ sơ: 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày 28/6 đến hết ngày 29/6/2021.
5. Hồ sơ của tổ chức thẩm định giá: Văn bản đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ thẩm định giá, hồ sơ năng lực và các tài liệu khác có liên quan của tổ chức thẩm định giá.
6. Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng.
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng thông báo để các tổ chức thẩm định giá tài sản được biết và nộp hồ sơ đăng ký./.
 

 
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
 
Phan Anh Trung
Các tin đã đưa ngày: