Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 9 tháng năm 2019 (09/07/2019)

Ngày 08/7/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 9 tháng năm 2019. Thành phần tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí lãnh đạo Cục, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục, Chấp hành viên, Thẩm tra viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Lãnh đạo các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc. Đồng chí Bùi Đăng Thủy - Bí thư Đảng ủy Cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì Hội nghị.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, khóa học 2017 – 2018 dành cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh. (21/05/2019)

Ngày 18/5/2019 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk tổ lễ bế giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, khóa học 2017 – 2018 dành cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Tham dự Lễ Bế giảng có đồng chí Bùi Đăng Thủy – Bí thư Đảng ủy Cục – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk; đồng chí Y Mluck Kbuôr – Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đồng chí Nguyễn Hùng Vừa, Phó giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk; các thầy, cô giáo Trường Chính trị tỉnh và 71 học viên lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2019 (26/04/2019)

Ngày 24/4/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2019. Thành phần tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí lãnh đạo Cục, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Lãnh đạo các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc. Đồng chí Bùi Đăng Thủy - Bí thư Đảng ủy Cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì Hội nghị.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị giao ban công tác Thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 05 tháng năm 2019 (21/03/2019)

Ngày 20/3/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 05 tháng năm 2019. Thành phần tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí lãnh đạo Cục, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, công chức làm công tác thống kê Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Lãnh đạo các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc, Kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc. Đồng chí Bùi Đăng Thủy - Bí thư Đảng ủy Cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì Hội nghị.

Lớp tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự năm 2019 (23/01/2019)

Ngày 22/01/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự năm 2019. Thành phần triệu tập tham dự Lớp tập huấn gồm có các đồng chí lãnh đạo Cục; Trưởng, Phó phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục; Chấp hành viên, Thẩm tra viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng, Chấp hành viên, Thẩm tra viên các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc; Kế toán nghiệp vụ thi hành án, Thư ký Thi hành án, Thủ kho, Chuyên viên, công chức làm công tác thi hành án dân sự của Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk (Với số lượng công chức tham dự Lớp tập huấn là 180 người). Tham dự và chỉ đạo Lớp tập huấn nghiệp vụ có đồng chí Bùi Đăng Thủy, Bí thư Đảng ủy Cục – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk.

Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019 (28/11/2018)

Ngày 26/11/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019. Thành phần tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí lãnh đạo Cục, Trưởng, Phó trưởng phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục, Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc và toàn thể Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Buôn Ma Thuột. Đồng chí Bùi Đăng Thủy - Bí thư Đảng ủy Cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì Hội nghị.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 9 tháng năm 2018 (23/07/2018)

Ngày 18/7/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 9 tháng năm 2018. Thành phần tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí lãnh đạo Cục, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục, Chấp hành viên, Thẩm tra viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục trưởng các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc và toàn thể Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Buôn Ma Thuột, đồng chí Bùi Đăng Thủy - Bí thư Đảng ủy Cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì Hội nghị.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2018 (16/04/2018)

Ngày 09/4/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2018. Thành phần tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí lãnh đạo Cục, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, công chức làm công tác thống kê Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc và toàn thể Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Buôn Ma Thuột, đồng chí Bùi Đăng Thủy - Bí thư Đảng ủy Cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì Hội nghị.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị giao ban công tác Thi hành án dân sự và theo dõi thi hành án hành chính 04 tháng đầu năm 2018 (01/03/2018)

Ngày 27/02/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 04 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 08 tháng năm 2018. Thành phần tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí lãnh đạo Cục, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, công chức làm công tác thống kê Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc và toàn thể Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Buôn Ma Thuột. Đồng chí Bùi Đăng Thủy - Bí thư Đảng ủy Cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì Hội nghị.
Các tin đã đưa ngày: