Sign In

Thông báo về việc thi hành án số 167/TB-CCTHADS ngày 02/5/2024 của Chi cục THADS quận Thanh Khê

04/05/2024

Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê thông báo cho ông Trần Quang Vinh, sinh năm 1978, địa chỉ: KI90/8 Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Yêu cầu ông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hoặc được thông báo họp lệ Thông báo này có nghĩa vụ nộp số tiền 2.103.951.500 đồng (hai tỷ, một trăm lẻ ba triệu, chín trăm năm mươi mốt nghìn, năm trăm đông)

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: