Sign In

Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống THADS 19-7-1946 - 19-7-2023 và 30 năm chuyển giao công tác THADS 1993-2023

31/03/2023

Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống THADS 19-7-1946 - 19-7-2023 và 30 năm chuyển giao công tác THADS 1993-2023
Các tin đã đưa ngày: