Sign In

Báo cáo Kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2022 (05/10/2022)

Báo cáo Kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2022

Chiều 15-9-2022, đoàn kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở của tỉnh do Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện QCDC cơ sở ở Cục Thi hành án Dân sự tỉnh (16/09/2022)

Chiều 15-9-2022, đoàn kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở của tỉnh do Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện QCDC cơ sở ở Cục Thi hành án Dân sự tỉnh

Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự (12/09/2022)

Đoàn công tác của HĐND tỉnh do Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo làm trưởng đoàn và Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh Tạ Quang Trường làm phó đoàn vừa có đợt đi giám sát công tác thi hành án dân sự (THADS) năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 tại 4 Chi cục THADS cấp huyện: Định Quán, Long Khánh, Long Thành, Biên Hòa và Cục THADS tỉnh

Đoàn công tác của HĐND tỉnh giám sát công tác thi hành án dân sự (THADS) năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 tại Cục THADS tỉnh (05/09/2022)

Ngày 31-8, Đoàn công tác của HĐND tỉnh do đồng chí Thái Bảo (Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh) làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác thi hành án dân sự (THADS) năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 tại Cục THADS tỉnh

Ngày 18-8, Đoàn công tác của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát công tác thi hành án dân sự (THADS) tại Chi cục THADS TP.Biên Hòa (19/08/2022)

Ngày 18-8, Đoàn công tác của HĐND tỉnh do đồng chí Thái Bảo (Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh) làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác thi hành án dân sự (THADS) năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 tại Chi cục THADS TP.Biên Hòa

Sáng (18/8), Đoàn giám sát HĐND tỉnh tiếp tục giám sát công tác thi hành án dân sự năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện Long Thành (18/08/2022)

Sáng nay (18/8), Đoàn giám sát HĐND tỉnh tiếp tục giám sát công tác thi hành án dân sự năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện Long Thành. Ông Tạ Quang Trường, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế HÐND tỉnh làm trưởng đoàn

Hội đồng nhân dân tỉnh: Giám sát công tác thi hành án dân sự tại thành phố Long Khánh (18/08/2022)

Ngày 17-8, Đoàn công tác của HĐND tỉnh do đồng chí Tạ Quang Trường (Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh) làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác thi hành án dân sự (THADS) tại TP.Long Khánh

Kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2022) (19/07/2022)

Kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự  (19/7/1946 - 19/7/2022)

980- Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 ngày 22-4-2019 của TT CP về việc tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiên hà cho người dân và doanh nghiệp (30/05/2022)

980- Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 ngày 22-4-2019 của TT CP về việc tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiên hà cho người dân và doanh nghiệp
Các tin đã đưa ngày: