Sign In

Đại hội Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2017 – 2019.

31/03/2017

Đại hội Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2017 – 2019.
          Tham dự Đại hội có đồng chí Phan Văn Châu – Phó Bí thư Chi bộ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Bí thư Chi bộ - Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; đồng chí Lê Duy Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Lê Xuân Quý – Bí thư Chi đoàn Sở Tư pháp và các đoàn viên của Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai.
           Ngày 31/3/2017, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai, Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Đại hội Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2017 – 2019.
          Tham dự Đại hội có đồng chí Phan Văn Châu – Phó Bí thư Chi bộ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Bí thư Chi bộ - Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; đồng chí Lê Duy Đạt – Ủy viên Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Lê Xuân Quý – Bí thư Chi đoàn Sở Tư pháp và các đoàn viên của Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai.
          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Bí thư Chi bộ - Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ghi nhận những kết quả đạt được, sự cố gắng của các đoàn viên Chi đoàn Cục, mặc dù công việc chuyên môn nhiều nhưng các đoàn viên đã thực hiện tốt công việc, nhiệm vụ mà cơ quan, tổ chức Đoàn đã giao. Trong thời gian tới, các đoàn viên cần phải luôn luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà cơ quan, tổ chức Đoàn giao.
          Cũng tại Đại hội, đồng chí Lê Duy Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã phát biểu và đánh giá cao công tác Đoàn của Chi đoàn Cục. Chi đoàn Cục đã hoàn thành tốt, vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đoàn Khối các cơ quan tỉnh giao. Trong thời gian Chi đoàn Cục cần gắn công công việc chuyên môn với công tác đoàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
          Đại hội đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2014 – 2017 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2019; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2014 – 2017. Thảo luận và đóng góp ý kiến các dự thảo văn kiện của Đại hội Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
                                                   
          Đại hội bầu Ban Chấp hành Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2017 – 2019 gồm có 03 đồng chí: Nguyễn Đức Tôn; Nguyễn Thị Bích Ngân; Lê Thế Song. Đồng chí Lê Thế Song đã trúng cử Bí thư Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2017 – 2019.
            
          Ban Chấp hành Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh mới ra mắt và nhận nhiệm vụ.
                                  

                                     (Huỳnh Trọng Nhân - Đoàn viên Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai)

Các tin đã đưa ngày: