Sign In

Tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác giải quyết án tồn tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Long Khánh

07/06/2023

Tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác giải quyết án tồn tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Long Khánh
    Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Long Khánh tổ chức thực hiện theo Công văn số 2108/KH-CTHADS.KT ngày 11/10/2022 của Cục THADS tỉnh Đồng Nai về Kế hoạch thực hiện thông báo số 601/TB-HĐND ngày 20/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai; Công văn số 2172/CTHA.NV ngày 19/10/2022 về việc lập kế hoạch tổ chức thi hành các vụ việc kéo dài trên 03 năm, 05 năm; Kế hoạch số 2567/KH-CTHADS.NV ngày 05/12/2022 về việc tổ chức thi hành án đối với các vụ việc kéo dài trên 03 năm, trên 5 năm đang thi hành.
     Thực hiện chỉ đạo của Cục THADS tỉnh Đồng Nai, Chi cục đã Xây dựng Kế hoạch thực hiện số 193/KH-CCTHADS ngày 27/10/2022. Chi cục đã tổ chức rà soát, đánh giá vướng mắc, khó khăn, phân tích nguyên nhân kéo dài, tìm kiếm biện pháp tháo gỡ. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2003, kết quả thi hành án tồn của đơn vị còn rất hạn chế (mới đạt 14,2% về việc và 23,7% về tiền ).
     Để đẩy mạnh tiến độ giải quyết án tồn, bảo đảm đạt  theo yêu cầu của Cục, ngày 31/5/2023, đồng chí Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Long Khánh đã chủ trì cuộc họp với chấp hành viên, thư ký nghiệp vụ rà soát đánh giá kết quả, nguyên nhân chậm giải quyết án tồn.
Chi cục THADS thành phố Long Khánh

Các tin đã đưa ngày: