Sign In

Thông báo kết luận

30/06/2015

Ngày 22/6/2015, đồng chí Võ Văn Tuấn - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã chủ trì cuộc họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 9 tháng năm 2015.
Thành phần tham dự gồm lãnh đạo Cục và trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục. Sau khi quán triệt một số nội dung và nghe ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Cục trưởng Võ Văn Tuấn kết luận như sau:
1. Về chuẩn bị Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 9 tháng đầu năm
Trong tháng 7/2015, Cục Thi hành án dân sự tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự (THADS) 9 tháng đầu năm 2015. Để đánh giá chính xác số liệu thi hành án dân sự của toàn tỉnh, đồng thời lãnh đạo Cục sẽ nghe các đơn vị chuyên môn, chi cục THADS Tp. Pleiku báo cáo cụ thể việc khắc phục Kết luận số 4771/KL-TCTHADS (Kết luận 4771) của Đoàn Kiểm tra Tổng cục THADS để kịp thời chỉ đạo thực hiện hoàn chỉnh những hạn chế, thiếu xót theo Kết luận 4771 đã nêu trong năm 2015.
Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2015, lãnh đạo Cục chỉ đạo và nghe các đơn vị báo cáo đánh giá kết quả thi hành án theo Kế hoạch số 118/KH-CTHA ngày 02/02/2015 về tổ chức đợt thi hành án cao điểm của Cục Thi hành án dân sự đã ban hành, việc tổ chức sơ kết trong đợt I tính đến hết ngày 30/6/2015 đã thi hành được tỉ lệ bao nhiêu về việc, về tiền giá trị tài sản, báo cáo rõ những khó khăn, vướng mắc nguyên nhân và đề xuất biện pháp thực hiện; việc rà soát, báo cáo các vụ án khó, phức tạp trên địa bàn tính đến nay các đơn vị đã triển khai thế nào (Phòng Nghiệp vụ và TCTHA tổng hợp và báo cáo). Việc kiểm tra toàn diện các đơn vị của Đoàn Kiểm tra Cục (Đoàn kiểm tra báo cáo); Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, kéo dài (Phòng Kiểm tra, giải quyết Khiếu nại và Tố cáo); các đơn vị báo cáo cụ thể về công tác chuẩn bị triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự năm 2008 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 đã áp dụng, theo Luật mới như thế nào,  việc thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung trên địa bàn theo Kế hoạch 1485/KH-UBND ngày 06/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đồng thời, cùng ngày 01/7/2015, Cục Thi hành án dân sự tỉnh cũng vận hành đưa vào sử dụng Trang thông tin điện tử, công tác chuẩn bị thực hiện, vận hành, đưa tin, cung cấp tin… của các đơn vị cấp huyện đến đâu (Văn phòng báo cáo). Do đó, để đánh giá cụ thể những nội dung trên trong Hội nghị sơ kết yêu cầu các Phòng chuyên môn và Chi cục THADS cấp huyện cần chuẩn bị kỹ báo cáo gửi về Cục ngày 03/7/2015. Giao Văn phòng Cục tham mưu tổng hợp báo cáo theo quy định.
2. Công tác khác
Ngoài ra, đ/c Cục trưởng cũng đã chỉ đạo các phòng chuyên môn khẩn trương tập trung thực hiện thêm một số nội dung cần triển khai thời gian đến.
2.1. Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo khẩn trương tham mưu giải quyết đơn của Bà Nguyễn Thị Huệ (Đức Cơ) và báo cáo Tổng cục Thi hành án dân sự theo công văn số 1922/TCTHADS-GQKNTC ngày 17/6/2015 của Tổng cục THADS; tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng trong nội bộ đơn vị hoàn thành trong tháng 6/2015 và hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch tự kiểm tra.
2.2. Văn phòng Cục chỉ đạo công chức thực hiện các thủ tục bàn giao công tác thủ quỹ, thủ kho, phối hợp với phòng Nghiệp vụ và TCTHA cùng giám sát việc bàn giao kho tang vật đảm bảo chặt chẽ, chi tiết báo cáo lãnh đạo Cục phụ trách kết quả bàn giao; chuẩn bị phòng làm việc và đầy đủ cơ sở vật chất cho đ/c Phó Cục trưởng mới; phối hợp với phòng Tài chính-kế toán xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí bảo trì trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh (hoàn thành trong ngày 15/7/2015);
Thực hiện ngay việc sắp xếp, bố trí, quy định nơi để xe của cán bộ công chức và chỉ đạo công chức hướng dẫn khach đến liên hệ làm việc tại cơ quan để xe đúng nơi quy định; đảm bảo công tác vệ sinh công cộng nhất là ngoài trụ sở cơ quan.
2.3. Công tác nghiệp vụ thi hành án
Giao Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án tham mưu xử lý dứt điểm việc Ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Lai với Ông Nguyễn Văn Long (Tp. Pleiku) và báo cáo Cục trưởng ngày 15/7/2015; chỉ đạo các Chấp hành viên hiện nay đang thi hành các vụ việc dở dang nhưng đương sự có địa chỉ cư trú tại huyện thì tiến hành thực hiện thủ tục ủy thác cho chi cục cấp huyện tiếp tục tổ chức thi hành án (trừ các vụ việc do Cục THADS tỉnh rút lên); báo cáo Cục trưởng kết quả Kiểm tra vụ thi hành án của Phùng Quốc Bảo (Pleiku) ngày 06/7/2015.
2.4. Phòng Tài chính kế toán tham mưu xử lý số tiền tạm thu 168 triệu đồng đang tạm gửi tại Kho bạc, đồng thời tham mưu chỉ đạo các đơn vị cấp huyện thường xuyên rà soát và xử lý tiền tạm gửi tại Kho bạc huyện báo cáo Cục trưởng ngày 10/7/2015. Khẩn trương hoàn thành công tác bàn giao kế toán trưởng ngân sách xong trong ngày 30/6/2015.
2.5. Công tác tổ chức cán bộ
Tiếp tục thực hiện công tác rà soát bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo đơn vị giai đoạn 2016-2021; công tác luân chuyển, điều động theo kế hoạch. Đánh giá kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2015, chủ động phối hợp với các đơn vị xem xét đề nghị khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân đạt thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các mặt công tác khác theo kế hoạch phát động phong trào thi đua đầu năm và đợt thi đua chuyên đề…v.v. Tham mưu chấn chỉnh kỷ luật công vụ, chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc tại công sở theo quy định.
Trên đây là kết luận của đ/c Cục trưởng Võ Văn Tuấn tại cuộc họp ngày 22/6/2015. Văn phòng thông báo để các đơn vị, cá nhân có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.
Các tin đã đưa ngày: