Sign In

DỰ BUỔI LÀM VIỆC TRỰC TUYẾN VỚI LÃNH ĐẠO BỘ VÀ LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (17/06/2020)

       Để đánh giá toàn diện đối với chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020, sáng ngày 17/6/2020, tập thể Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các Trưởng, Phó Phòng chuyên môn thuộc Cục đã tham dự buổi làm việc trực tuyến với đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi và Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự; cùng điểm cầu của Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH GIA LAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2015-2020 (27/05/2020)

      Thực hiện Quyết định số 2926/QĐ-BTP ngày 22/11/2019 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước hoặc Hội nghị điển hình tiên tiến ở các đơn vị tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V; Công văn số 5007/BTP-TĐKT ngày 17/12/2019 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn, bình xét, công nhận, đề nghị công nhận điển hình tiên tiến; Công văn số 5008/BTP-TĐKT ngày 17/12/2019 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước, Hội nghị điển hình tiên tiến ở các đơn vị tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V; Công văn số 105 /TCTHADS – VP ngày  13/01/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc bình xét điển hình tiên tiến và tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến; Công văn số  554/TCTHADS – VP ngày 27/02 /2020  của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc bình xét và gửi hồ sơ điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020.

CHI BỘ CỤC THADS TỈNH GIA LAI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020-2025 (21/05/2020)

      Thực hiện Kế hoạch số 22-KH/ĐUK ngày 05/9/2019 của Ban thường vụ Đảng ủy khối CCQ&DN tỉnh về việc thực hiện chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 19/5/2020, Chi bộ Cục THADS tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự có mặt của 29/29 đảng viên.
 

CỤC TRƯỞNG CỤC THADS TỈNH GIA LAI TRỰC TIẾP ĐÔN ĐỐC, CHỈ ĐẠO CHI CỤC THADS THÀNH PHỐ PLEIKU TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2020 (15/05/2020)

     Chiều ngày 07/5/2020, tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Pleiku. đồng chí Đào Trọng Giáp – Phó Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai cùng các đồng chí lãnh đạo Phòng chuyên môn thuộc Cục đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo, chấp hành viên, công chức người lao động Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Pleiku về việc đôn đốc, chỉ đạo Chi cục hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ  được giao năm 2020.

Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong thời điểm hiện nay (09/04/2020)

Để khẩn trương triển khai thực hiện Công văn số 3192-CV/TU ngày 31/3/2020 của Tỉnh ủy Gia Lai và Công điện số 1044/CĐ-TCTHADS ngày 31/3/2020 của Tổng Cục Thi hành án dân sự về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Gia Lai (13/03/2020)

      Thời gian qua, công tác đấu tranh, phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong Hệ thống Thi hành án dân sự nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, đạt những kết quả bước đầu, nhất là trong công tác đấu tranh phòng ngừa, công khai, minh bạch hoá, cải cách thủ tục hành chính, quản lý tài sản công. Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã rất quan tâm chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của ngành đối với công tác đấu tranh, phòng, chống tiêu cực, tham nhũng; tăng cường giám sát, kiểm tra để phòng ngừa tiêu cực; tiếp tục công khai, minh bạch thủ tục hành chính, quy trình trong công tác; củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy trong Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh; đổi mới công tác đánh giá cán bộ và chuyển đổi vị trí công tác; ban hành nhiều văn bản chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật và sau khi đã chấn chỉnh mà còn vi phạm sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; tăng cường thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; làm tốt công tác dân chủ trong hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.
 

Lãnh đạo Cục làm việc với Chi cục thads huyện Chư sê (09/03/2020)

      Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và kịp thời đôn đốc việc tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2020. Chiều ngày 03/3/2020, Đoàn công tác của Cục THADS tỉnh đã tiến hành làm việc tại Chi cục THADS huyện Chư Sê.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh làm việc với Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai về công tác thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng (19/02/2020)

      Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai. Chiều ngày 14/02/2020 Lãnh đạo Cục đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai về việc phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến án tín dụng ngân hàng. Tại buổi làm việc có đồng chí Đào Trọng Giáp - Cục trưởng cùng, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Phó Cục trưởng, lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án, lãnh đạo Văn phòng Cục và Lãnh đạo Chi cục THADS thành phố Pleiku, đại diện Lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Nam Gia Lai

Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức kiểm tra toàn diện tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ayun Pa (17/02/2020)

      Thực hiện Quyết định số 91/QĐ-CTHADS ngày 05/02/2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về Kiểm tra công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ayun Pa.

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH GIA LAI TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2020 (02/01/2020)

      Ngày 27/12/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và triển khai công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh; Đại diện Lãnh đạo các Sở, ban ngành; Thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh; Trưởng Ban chỉ đạo THADS cấp huyện cùng cán bộ, công chức, người lao động ngành Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai.
Các tin đã đưa ngày: