Sign In

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH GIA LAI NỖ LỰC VƯỢT BẬC HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO (02/01/2020)

      “Hệ thống cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Gia lai đã nỗ lực vượt bậc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao - Đó là đánh giá của đồng chí Nguyễn Đức Hoàng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh tại Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2020”.
 

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2019, tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng góp phần thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai năm 2020 (22/11/2019)

      Năm 2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai tiếp tục quán triệt và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và nhân điển hình tiên tiến; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và pháp luật về thi đua, khen thưởng.

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH GIA LAI TỔ CHỨC KIỂM TRA TOÀN DIỆN TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN KRÔNG PA (12/11/2019)

      Thực hiện Quyết định số 1421/QĐ-CTHADS; Kế hoạch số 1422/KH-CTHADS ngày 06/11/2019 cuả Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Gia Lai về việc kiểm tra công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính tại Chi cục THADS huyện Krông Pa. Để kịp thời đôn đốc, hướng dẫn Chi cục THADS huyện thực hiện đảm bảo nề nếp, hiệu quả đối với các nội dung công tác quản lý chỉ đạo, điều hành; công tác Văn phòng, nghiệp vụ tổ chức thi hành án và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự.

Cục THADS tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên trung cấp (09/09/2019)

      Ngày 04/9/2019, Cục THADS tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Tư pháp về việc bổ nhiệm Chấp hành viên trung cấp cho 09 công chức của các đơn vị thuộc Cục.

LÃNH ĐẠO CỤC THADS TRỰC TIẾP LÀM VIỆC VÀ CHỈ ĐẠO GIẢI QUYẾT ÁN CÓ GIÁ TRỊ LỚN, TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2019 CỦA CÁC CƠ QUAN THADS TỈNH GIA LAI (23/07/2019)

      Thực hiện Quyết định số 1392/QĐ-TCTHADS ngày 21/12/2018 của Tổng cục THADS về việc giao chỉ tiêu cho các cơ quan THADS địa phương năm 2019. Ngay từ đầu năm 2019, Cục THADS tỉnh đã xây dựng Kế hoạch công tác, trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm tập trung tổ chức thi hành các vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, bởi lẽ, giá trị thi hành các loại vụ việc này chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số giá trị phải thi hành. Do đó, ngay từ đầu năm Lãnh đạo Cục giao Văn phòng, Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án thường xuyên nắm bắt, cập nhật kết quả thi hành các vụ việc nói chung, đặc biệt quan tâm đến tình hình kết quả giải quyết các vụ việc có giá trị lớn, liên quan đến tín dụng, ngân hàng. 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TỔ CHỨC TỌA ĐÀM NHÂN KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (23/07/2019)

      Thực hiện Kế hoạch số 1895/KH-BTP ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Bộ Tư pháp về việc kỷ niệm 73 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2019) trong Hệ thống Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh ban hành Kế hoạch số 694/KH-CTHADS , ngày 07 tháng 6 năm 2019 tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm đối với các Cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh Gia Lai.

Hội thảo “Nghị định số 62/2015/NĐ-CP: Những vướng mắc từ thực tiễn” (22/07/2019)

      Ngày 17/7/2019 tại Gia Lai, Tổng cục  Thi hành án dân sự tổ chức Hội thảo : “Nghị định số 62/2015/NĐ-CP: Những vướng mắc từ thực tiễn” trong khuôn khổ chuỗi hoạt động hợp tác năm 2019 giữa Bộ Tư pháp và Dự án hài hòa hóa pháp luật hiện hành và thống nhất áp dụng pháp luật hướng tới năm 2020 (Dự án JICA).

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH GIA LAI - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG TRƯỞNG THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN (19/07/2019)

      Gia Lai là một tỉnh miền núi nằm ở phía bắc Tây Nguyên trên độ cao trung bình 700 - 800 m so với mực nước biển. Với diện tích 15.536,92 km², tỉnh Gia Lai trải dài từ 12°58'20" đến 14°36'30" vĩ bắc, từ 107°27'23" đến 108°54'40"kinh đông.Phía bắc GiaLai giáp tỉnh Kon Tum, phía nam giáp tỉnh Đắk Lắk, phía tây giáp Campuchia với 90km là đường biên giới quốc gia, phía đông giáp các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên. Gia Lai được thành lập năm 1991 từ việc chia tách tỉnh Gia Lai - Kon Tum thành 02 tỉnh la Gia Lai và Kon Tum và hiện nay có17 đơn vị hành chính cấp huyện (1 thành phố trực thuộc, 2 thị xã và 14 huyện). 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai: TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁT NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 (13/05/2019)

      Thực hiện quyết định số 3064/QĐ-BTP ngày 19/12/2018 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2019, quyết định số 1392 /QĐ-TCTHADS ngày 21/12/2018 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2019 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định số 1776/ QĐ-CTHADS ngày 25/12/2018 về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho  các Phòng chuyên môn và các Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố. Lãnh đạo Cục đã quan tâm chỉ đạo, củng cố kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, đảm bảo đủ cán bộ lãnh đạo, Chấp hành viên các Chi cục còn thiếu.

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THADS 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 (19/04/2019)

      Thực hiện Kế hoạch số 457/KH-CTHADS ngày 09/4/2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai về việc ban hành Kế hoạch sơ kết công tác THADS, theo dõi THAHC 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.
Các tin đã đưa ngày: