Sign In

CỤC THADS TỈNH GIA LAI CHỈ ĐẠO CHI CỤC THADS HUYỆN CHƯ PRÔNG THI HÀNH CÁC VỤ VIỆC CÓ GIÁ TRỊ LỚN, LIÊN QUAN ĐẾN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG (01/03/2019)

      Chiều ngày 26/02/2019, tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Prông. Đoàn công tác Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai do đồng chí Đào Trọng Giáp – Phó Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai làm trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo, công chức Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Prông về việc chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành án dân sự; đôn đốc Chi cục hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ  được giao năm 2019.

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THADS HUYỆN MANG YANG (21/02/2019)

      Thực hiện kế hoạch sắp xếp, kiện toàn Lãnh đạo của các Chi cục THADS cấp huyện, Cục trưởng đã quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Tiến Ngọc, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Mang Yang đến giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Kông Chro, đồng thời điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Tấn Tài - Chấp hành viên sơ cấp Chi cục THADS TP Pleiku đến giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Mang Yang, thời gian điều động, bổ nhiệm kể từ ngày 15/02/2019.

CHI BỘ VÀ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TỔ CHỨC SINH HOẠT CHI BỘ, HỌP CƠ QUAN THÁNG 02 NĂM 2019 (01/02/2019)

      Trong không khí hân hoan những ngày cuối tháng Chạp năm Mậu Tuất 2018, chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc năm Kỷ Hợi 2019

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TỔ CHỨC BUỔI GIAO BAN 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 VÀ THAM DỰ BUỔI GIAO BAN TRỰC TUYẾN VỚI TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (29/01/2019)

      Thực hiện Quy chế làm việc của CụcThi hành án dân sự tỉnh (THADS) tỉnh Gia Lai; Kế hoạch số 67/KH-CTHADS ngày 16/01/2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 3 tháng đầu năm 2019. Sáng ngày 25/01/2019, đồng chí Đào Trọng Giáp-Cục trưởng đã chủ trì buổi giao ban với Lãnh đạo Cục, Trưởng, Phó Phòng chuyên môn, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thẩm tra viên chính thuộc Cục và tập thể Lãnh đạo Chi cục THADS cấp huyện để tập trung đánh giá sâu sát tình hình, nhiệm vụ công tác 3 tháng đầu năm 2019 của Hệ thống cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai và triển khai các biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng cuối năm 2019.

CHI BỘ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 8 (KHÓA XII) (29/01/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 51-KH/ĐUK ngày 27/11/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Kế hoạch số 267- KH/CB ngày 08/01/2019 của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quy định, Kết luận tại Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng.

NHỮNG VƯỚNG MẮC TRONG VIỆC THỰC HIỆN LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH (18/01/2019)

      Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014) và  Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ là những văn bản quan trọng, tạo dựng một hành lang, khung khổ pháp lý vững chắc, ổn định, nâng cao hiệu lực, hiệu quả cho việc triển khai hoạt động thi hành án dân sự (THADS) trên toàn quốc. Thời gian qua, kết quả công tác THADS đã được ghi nhận, đã và đang góp phần tích cực vào việc bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích phong trào khởi nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như của từng địa phương. Tuy nhiên, Luật Thi hành án dân sự, cũng như Nghị định số 62 đã bộc lộ nhiều khó khăn, vướng mắc cần được nhận diện, đánh giá, từ đó đề xuất những kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn hệ thống các quy định pháp luật về thi hành án dân sự; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác THADS;  đáp ứng tốt hơn yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019 (07/01/2019)

      Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thực hiện Văn bản số 166/CĐVC ngày 23/10/2018 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh về việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2019. Ngày 28/12/2019, Cục trưởng và Ban Chấp hành Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2019.

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ LIÊN QUAN ĐẾN TÍN DỤNG, NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (28/12/2018)

      Án liên quan đến tín dụng ngân hàng tại Việt Nam nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng hiện nay đang là vấn đề được xã hội quan tâm, báo chí và truyền thông thường xuyên đề cập đến. Thực chất thì nợ xấu tại các Ngân hàng, tổ chức tín dụng không phải mới phát sinh trong những năm gần đây mà đã tích tụ từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, hiện nay khi tình hình kinh tế vĩ mô chưa được cải thiện nhiều, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, trên địa bàn tỉnh tình hình các mặt hàng nông sản liên tục mất mùa, mất giá thì cũng là lúc nợ xấu diễn ra trên quy mô lớn. Do đó, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã và đang thực hiện quyết liệt các biện pháp để xử lý triệt để nợ xấu - một trong những tác nhân lớn gây bất ổn kinh tế vĩ mô của nước ta nói chung và có ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai nói riêng.

HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM LÃNH ĐẠO CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH GIA LAI NĂM 2018 (27/12/2018)

      Thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo Cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; Công văn số 2060-CV/TU ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Tỉnh ủy Gia Lai; Công văn số 4596/TCTHADS-TCCB ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Tổng cục THADS về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo Cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý.

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THADS HUYỆN CHƯ SÊ (19/12/2018)

      Vào chiều ngày 14/11/2018, tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Sê, đồng chí Đào Trọng Giáp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai trao Quyết định số 1293/QĐ-TCTHADS ngày 22/11/2018  của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Văn Định, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ayun Pa giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Sê kể từ ngày 15/12/2018.
Các tin đã đưa ngày: