Sign In

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 30-CT/TU NGÀY 10/8/2018 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THADS, THA HÀNH CHÍNH

09/11/2018

/PublishingImages/scan0216.pdf

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: