Sign In

CƠ CẤU, TỔ CHỨC CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH HẢI DƯƠNG

16/07/2015

CƠ CẤU, TỔ CHỨC CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH HẢI DƯƠNG
 
 
* LÃNH ĐẠO CỤC:
        1. Đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn
          Chức vụ: Cục trưởng
          Điện thoại di động: 0988.804.699
          Điện thoại cơ quan: 02203.894.935
          Email: tuannv@moj.gov.vn
 
 
 
 
     2. Đồng chí: Đoàn Đình Chiến
         Chức vụ: Phó Cục trưởng
         Điện thoại di động: 0915.019.288
         Điện thoại cơ quan: 02203.891743
         Email: chiendd.hdg@moj.gov.vn         
       3. Đồng chí: Lại Hữu Đồng
        Chức vụ: Phó Cục trưởng
         Điện thoại di động: 0912.923.898
         Điện thoại cơ quan: 02203.891.756
         Email: donglh.hdg@moj.gov.vn         
* CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:
            1. VĂN PHÒNG:
 
 
 
      - Phó Chánh Văn phòngĐ/c LÊ THỊ VIỆT HOA 
        Điện thoại di động: 0912.364.178       
        Điện thoại cơ quan: 02203.891.323
        Email: hoaltv.hdg@moj.gov.vn
       - Phó Chánh Văn phòng: Vũ Thị Lan Anh
       Điện thoại di động: 0985.285.976
        Điện thoại cơ quan: 02203.898.155
        Email: Anhvt.hdg@moj.gov.vn
       - Phụ trách Kế toán Nghiệp vụ: Đ/c Lương Thị Bình
        Điện thoại di động: 0977.242.458
        Điện thoại cơ quan: 02203.899.088
        Email: binhlt.hdg@moj.gov.vn
       - Phụ trách Kế toán Ngân sách: Đ/c Đinh Thị Ngọc Trinh
        Điện thoại di động: 0979.456.662
        Điện thoại cơ quan: 02203.899.088
        Email: trinhdtn.hdg@moj.gov.vn
       - Lưu trữ viên: Đ/c Bùi Thị Thu Hạnh
        Điện thoại di động: 0968.129.858
        Điện thoại cơ quan: 02203.891.742
        Email: hanhbtt.hdg@moj.gov.vn
       - Thủ kho BQN1+ Thủ quỹ: Đ/c Nguyễn Thị Hương
        Điện thoại di động: 0902.257..666
        Điện thoại cơ quan: 02203.891.742
        Email: huongnt.hdg@moj.gov.vn
   
       - Lái xe: Đ/c Hoàng Hữu Thiệt
        Điện thoại di động: 0915.690.091
        Điện thoại cơ quan: 02203.894.538
        Email:
       - Lái xe: Đ/c Tống Văn Quang
        Điện thoại di động: 0904.292.179
        Điện thoại cơ quan: 02203.894.538
        Email:
       - Bảo vệ: Đ/c Dương Duy Đoàn
        Điện thoại di động: 01665.903.690
        Điện thoại cơ quan: 02203.894.538
        Email:
     - Bảo vệ: Đ/c Đào Văn Từ 
     Điện thoại cơ quan: 02203.894.538
            2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ:           
   
      Điện thoại cơ quan: 02203.892.526
      
       -  Trưởng phòng: Đ/c Trịnh Thị Út
     Điện thoại di động: 0978.427.689
     Điện thoại cơ quan: 02203.892.526
     Email: uttt.hdg@moj.gov.vn
     - Phó Trưởng phòng: Đ/c Trần Thị Hải Yến
      Điện thoại di động: 0976.261.511   
     Điện thoại cơ quan: 02203.890.169
     Email: yentth.hdg@moj.gov.vn
     - Thẩm tra viên chính: Đ/c Đỗ Thị Huyền Sâm
     Điện thoại di động: 0936.978.662
     Điện thoại cơ quan: 02203.892.526
     Email: samdth. hdg@moj.gov.vn
     - Chấp hành viên trung cấp: Đ/c Nguyễn Kim Tuân
     Điện thoại di động: 0917.346.316
     Điện thoại cơ quan: 0220.3890.169
     Email: tuannk. hdg@moj.gov.vn
           3. PHÒNG NGHIỆP VỤ VÀ TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN:
       - Trưởng phòng:  Đ/c Đồng Văn Kiên
        Điện thoại di động: 0905.765.157
        Điện thoại cơ quan: 02203. 897.291
        Email: kiendv.hdg@moj.gov.vn 
   
      - Phó Trưởng phòngĐ/c Nguyễn xuân biển
        Điện thoại di động: 0979.874.889
        Điện thoại cơ quan: 02203.894.675
        Email: biennx.hdg@moj.gov.vn 
       - Chấp hành viên sơ cấpĐ/c Đặng Đình Trung       
      Điện thoại di động: 0934.345.135
        Điện thoại cơ quan: 02203.894.675
        Email: trungdd.hdg@moj.gov.vn 
      - Thẩm tra viên chính: Đ/c Nguyễn Thị Tình
        Điện thoại di động: 0936.965.963
        Điện thoại cơ quan: 02203.898.430
        Email: tinhnt.hdg@moj.gov.vn 
            - Thư ký THA: Đ/c Phạm Việt Phú
        Điện thoại di động: 0983.442.419
        Điện thoại cơ quan: 02203.898.430
        Email:phupv.hdg@moj.gov.vn
         4. PHÒNG KIỂM TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO:
    - Trưởng phòngĐ/c Tiêu Thanh Bình
        Điện thoại di động: 0914.066.937
        Điện thoại cơ quan: 02203.897.290
        Email: binhtt.hdg@moj.gov.vn 
      - Phó trưởng phòngĐ/c Lê Thị Thúy
     Điện thoại di động: 0976.079.380
      Điện thoại cơ quan: 02203.894.918
      Email: thuylt.hdg@moj.gov.vn 
     - Thẩm tra viên: Đ/c Nguyễn Thị Hân
      Điện thoại di động: 0977.097.385
      Điện thoại cơ quan: 02203.894.918
      Email:  hannt.hdg@moj.gov.vn 
   - Thẩm tra viên: Đ/c Vũ Thị Thủy
      Điện thoại di động: 0985.752.829
      Điện thoại cơ quan: 02203.894.918
      Email:  thuyvt.hdg@moj.gov.vn 
5. CÁC CHI CỤC THADS TRỰC THUỘC

 
1. Chi cục THADS thành phố Hải Dương
Điện thoại: 02203.896.587
Email: haiduong.hdg@moj.gov.vn 
- Chi cục trưởng: Đ/c Nguyễn Văn Quý
Điện thoại: 0983.750.318
- Phó Chi cục trưởng: Đ/c Đào Mạnh Hùng
Điện thoại: 0912.323.916
- Phó Chi cục trưởng: Đ/c Nguyễn Thị Điệp
​Điện thoại: 0904.058.073
7. Chi cục THADS huyện Cẩm Giàng
Điện thoại: 02203.786.071
Email: camgiang.hdg@moj.gov.vn
- Chi cục trưởng: Đ/c Hà Quốc Hạnh
Điện thoại: 0915026015
- Phó Chi cục trưởng: Đ/c Phạm Minh Loan
Điện thoại: 0902.108.355
- Phó Chi cục trưởng: Đ/c Hồ Đình Nam
Điện thoại: 0984.852.558

 
2. Chi cục THADS thành phố Chí Linh
Điện thoại: 02203.507.318
Email: chilinh.hdg@moj.gov.vn
- Chi cục trưởng: Đ/c Ngô Thị Len
Điện thoại: 0948.214.840
- Phó Chi cục trưởng: Đ/c Phạm Ngọc Khoa
Điện thoại: 0975.158.940
- Phó Chi cục trưởng: Đ/c Nguyễn Thị Hoa Hồng
​Điện thoại: 0389.037.408
8. Chi cục THADS huyện Bình Giang
Điện thoại: 02203. 777.661
Email: binhgiang.hdg@moj.gov.vn
- Chi cục trưởng: Đ/c Nguyễn Đình Kiên
Điện thoại: 0983709588
- Phó Chi cục trưởng: Đ/c Nguyễn Văn Thaí
Điện thoại: 0989671888
- Phó Chi cục trưởng: Đ/c Lê Hồng Suy
Điện thoại: 0969.878.963
3. Chi cục THADS thị xã Kinh Môn
Điện thoại: 02203.828.989
Email: kinhmon.hdg@moj.gov.vn
- Chi cục trưởng: Đ/c Lương Thị Hạnh
Điện thoại: 0986670522
- Phó Chi cục trưởng: Đ/c Nguyễn Lương Quân
Điện thoại: 0936286405
- Phó Chi cục trưởng: Đ/c Nguyễn Văn Ký.
Điện thoại: 0915.771.979
9. Chi cục THADS huyện Thanh Miện
Điện thoại: 02203.564.526
Email: thanhmien.hdg@moj.gov.vn
- Chi cục trưởng: Đ/c Vũ Thành Thuyết
Điện thoại: 0986154813
- Phó Chi cục trưởng: Đ/c Vũ Đức Hân
Điện thoại: 01638387888
- Phó Chi cục trưởng: Đ/c Nguyễn Tiến Hạnh
Điện thoại: 0983348609
4. Chi cục THADS huyện Kim Thành
Điện thoại: 02203.720.227
Email: kinmthanh.hdg@moj.gov.vn
- Chi cục trưởng: Đ/c Đỗ Văn Dũng
Điện thoại: 0946283090
- Phó Chi cục trưởng: Đ/c Lương Thanh Tùng
Điện thoại: 0987268056
- Phó Chi cục trưởng: Đ/c Vũ Văn Duy
 Điện thoại: 0912.311.259
10. Chi cục THADS huyện Ninh Giang
Điện thoại: 02203.764.713
Email: ninhgiang.hdg@moj.gov.vn
- Chi cục trưởng: Đ/c Vũ Tuấn Anh
Điện thoại: 0914628251
- Phó Chi cục trưởng: Đ/c Hoàng Thị Lẻ
Điện thoại: 0982060737
- Phó Chi cục trưởng: Đ/c Nguyễn Trọng Lân
Điện thoại: 0985.436.918
5. Chi cục THADS huyện Nam Sách
Điện thoại: 02203.754.362
Email: namsach.hdg@moj.gov.vn
- Chi cục trưởng:Đ/c Nguyễn Văn Tiền
Điện thoại: 0989.738.648
- Phó Chi cục trưởng: Đ/c Nguyễn Văn Sửu
Điện thoại: 0963347998
- Phó Chi cục trưởng: Đ/c Nguyễn Anh Thư
Điện thoại: 0988359127
11. Chi cục THADS huyện Gia Lộc
Điện thoại: 02203.716.501
Email: gialoc.hdg@moj.gov.vn
- Chi cục trưởng: Đ/c Nguyễn Văn Thắng
Điện thoại: 0913778656
- Phó Chi cục trưởng: Đ/c Nguyễn Quang Vinh
Điện thoại: 0912935471
- Phó Chi cục trưởng: Đ/c Nguyễn Hữu Luân
Điện thoại: 0904417737
6. Chi cục THADS huyện Thanh Hà
Điện thoại: 02203.815.187
Email: thanhha.hdg@moj.gov.vn
- Chi cục trưởng: Đ/c Nguyễn Mạnh Hà
Điện thoại: 0978573999
- Phó Chi cục trưởng: Đ/c Nghiêm Quang Trung
Điện thoại: 0359715256
- Phó Chi cục trưởng: Đ/c Đồng Xuân Tới
​Điện thoại: 0915.636.143
12. Chi cục THADS huyện Tứ Kỳ
Điện thoại: 02203.744.981
Email: tuky.hdg@moj.gov.vn
- Chi cục trưởng: Đ/c Phạm Thị Bích Huệ
Điện thoại: 0914209585
- Phó Chi cục trưởng: Đ/c Nguyễn Tuấn Anh
Điện thoại: 0976964983
- Phó Chi cục trưởng: Đ/c Nguyễn Tuấn Vũ
Điện thoại: 0982113849